Project

Samenwerking DDHT op data management en harmonisatie

Verbeterde interactie tussen KB HSFS en KB DDHT zorgt in parallel voor optimale tooling en service die interessant is voor partners binnen en buiten de WUR en voor FAIR data-output om nieuwe wetenschappelijke inzichten te creëren. Door de centrale rol van data zal in dit project een eerste aanzet gegeven worden hoe: Handmatige dataverwerking wordt geminimaliseerd zodat de werkprocessen voor onderzoekers aangenamer en efficiënter wordt; Datasets op geautomatiseerde wijze FAIR worden opgeslagen zodat het hun potentiële waarde vergroot; Feedback op ontwikkelde tooling vanuit een bredere gebruikersbasis wordt verzameld om de functionaliteiten te verbeteren; De ontwikkelde methodiek ingezet kan worden in een vervolgproject.

Dit project is sterk gelinkt aan het KB DDHT project 1 Data analytics for food chains and consumer-oriented research (deelproject Consumer Data Platform 3.0 met EQS, een service die helpt bij het harmoniseren van measurement procedures. Kern van dit lopende deelproject is de toepassing van datgene wat ontwikkeld is in CDP 3.0 en een stap verder brengen en bestaat uit twee doelen: (1) Verbeteren van EQS en (2) Ontwikkelen van nieuwe tools en services.

Tevens is dit project draagt sterk gelinkt aan de doelstellingen van het KB HSFS, met name Sub-thema 3 door het vergroten van inzicht in hoe consumenten beslissingen maken en hoe de gezonde en duurzame voedselkeuze bij consumenten gestimuleerd kan worden. Door verschillende databronnen aan elkaar te verbinden, zowel van verschillende soorten data, verschillende datasets als ook data over de tijd, kunnen nieuwe inzichten opgedaan worden over consumentengedrag. Meer specifiek zal de focus liggen op de input en output van het project KB37-001-002 Biomarkers, diagnostics, measurements and effective consumer feedback to facilitate personalized healthy and sustainable food choices.

Publicaties