Nieuws

Toegestane niveaus van pesticideresiduen schadelijk voor groei en overleving van insecten gekweekt voor diervoeder en voedingsmiddelen

Gepubliceerd op
23 april 2021

Na gebruik van insecticiden in de agrarische sector kunnen residuen achterblijven in het product. In de EU zijn hiervoor wettelijke limieten gesteld die zo laag zijn, dat mens en dier hiervan geen schadelijke effecten zouden moeten ondervinden. Uit nieuw onderzoek van Wageningen University & Research blijkt echter dat de lage niveaus van insecticiden toch schadelijk kunnen zijn voor een insect dat veel wordt gebruikt in diervoeder en humane voeding: de zwarte soldatenvlieg.

Zwarte soldatenvlieg

Larven van de zwarte soldatenvlieg (Hermetia illucens) en andere gekweekte insectensoorten worden steeds meer gebruikt en kunnen een grote rol spelen in het verduurzamen van de agri-sector. In de Wageningse studie hebben deze insecten voer gekregen met zes verschillende insecticiden. De concentraties waren gelijk aan de wettelijke limiet voor diervoedergrondstoffen. Bij twee van de insecticiden (spinosad en cypermethrin) bleek er een duidelijke vermindering van groei en overleving van de larven op te treden – tot wel 72% lagere overleving bij spinosad, en 22% voor de combinatie van cypermethrin en piperonyl butoxide die in de praktijk vaak wordt toegepast. De insecten zijn na het experiment onderzocht op ophoping van de insecticiden, want dat zou dan een gevaar vormen voor het dier (of de mens) dat de insecten eet, maar dat bleek niet het geval.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Toegestane concentraties naar beneden bijstellen

Op basis van deze studie geven de onderzoekers aan de beleidsmakers het advies om via regelgeving toegestane residu-concentraties in agrarische producten, die bedoeld zijn als voer voor insecten, naar beneden bij te stellen. Verder is er meer onderzoek nodig om de grote diversiteit aan insecticiden die in grondstoffen worden aangetroffen te testen op de zwarte soldatenvlieg en andere insectensoorten die worden gekweekt voor diervoeder of voor humane consumptie.

Dit onderzoek is gepubliceerd in het Open Access wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE.

De studie was een samenwerking van Wageningen Food Safety Research, het Laboratorium voor Entomologie van Wageningen Universiteit, en het insectenproductiebedrijf Bestico B.V. De studie is deels gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van een publiek-private samenwerking (PPS) via het Topsectorenbeleid.