Onze huisvestingsdeskundigen, gedragsonderzoekers, dierenartsen en stressfysiologen voeren opdrachten uit voor (Europese) overheden, sector- en maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Belangrijke deelgebieden zijn onder andere:

  • Voorkomen van bedrijfsgebonden dierziekten en het terugdringen van preventief antibioticagebruik
  • Alternatieven zoeken voor maatschappelijk ongewenste ingrepen aan dieren
  • Meten en monitoren van dierenwelzijn in bestaande en nieuwe bedrijfssystemen en tijdens vervoer
  • Bedwelmen en doden van dieren met respect voor het dier

Neem contact met ons op

Neem contact op met onze contactpersoon en formuleer samen een passende oplossing voor uw kennisvragen over dierenwelzijn en gezondheid.

Met collega’s van Wageningen University & Research vormen we Wageningen University & Research, Animal Welfare & Adaptation. Van hieruit werken we nauw samen met andere internationale topinstituten op dierenwelzijnsgebied in Frankrijk, België, Groot Brittannië en Zweden.

Via het lectoraat Welzijn van Dieren bij Van Hall Larenstein hebben we ook een sterke link met het groene beroepsonderwijs en de Groene Kenniscoöperatie.

Nieuws over dierenwelzijn

Meer nieuws