Dierenwelzijn en diergezondheid in de keten

Dierenwelzijn in de hele keten

Dierenwelzijn en gezondheid moeten in de hele keten gewaarborgd zijn: op het bedrijf, tijdens het transport en in het slachtproces. Consumenten willen steeds meer informatie over de herkomst van producten en omstandigheden waaronder dieren worden gehouden. Ook de omgeving is van belang: de gezondheid van dieren en mensen hangt nauw samen.

De experts van Wageningen Livestock Research doen onderzoek naar dierenwelzijn en gezondheid in de gehele keten. Van veehouderij en transport tot slacht, retail en omgeving.

Bedrijven, organisaties en overheden kunnen met onderzoeksvragen bij ons terecht. Samen met partners komen we tot praktische en innovatieve oplossingen.