Dierenwelzijn bij het slachten

In Nederland worden meer dan 600 miljoen dieren per jaar geslacht. Het is belangrijk dat het doden van dieren gebeurt met respect voor het dier, zonder onnodige stress en lijden. Voor bedrijven is het daarnaast van belang dat slachtmethoden ook economisch haalbaar zijn. Onze experts onderzoeken welke methoden aan deze eisen voldoen.

Pijnbeleving van dieren meten

Welke impact hebben bedwelmings- en dodingsmethoden en het slachten op dierenwelzijn? Om dat objectief te kunnen vaststellen onderzoekt Wageningen Livestock Research de pijnbeleving van dieren. Daarvoor kijken we naar het diergedrag én naar fysiologische parameters, zoals hart- en hersenactiviteit. We monitoren ook hoe lang het duurt voordat een dier zijn bewustzijn verliest en in hoeverre het dier daar stress van heeft. 

Daarnaast onderzoeken we wat de beste methoden zijn om dieren te doden op het primaire bedrijf. Bijvoorbeeld als euthanasie nodig is bij ziekte, of als er geruimd moet worden bij grootschalige uitbraken van dierziekten zoals varkenspest of vogelgriep.

Steeds meer aandacht voor vissenwelzijn  

In de visserij en aquacultuur is de aandacht voor dierenwelzijn sterk in opkomst. Het verdoven van de vis, voorafgaand aan het doden, draagt bij aan welzijn van vissen en daarmee aan maatschappelijke acceptatie van de visserij en aquacultuur. Wij onderzoeken onder meer methoden voor het elektrisch verdoven van kweekvis en ook van gevangen platvis en kabeljauw aan boord van zeevissersschepen.

Aanbevelingen en advies

Op basis van ons onderzoek doen we aanbevelingen voor nieuwe wet- en regelgeving en geven we voorlichting en adviezen aan slachterijen en primaire bedrijven om werkmethoden te verbeteren. 

Investeren in kennisontwikkeling

Kennisontwikkeling om de belasting voor allerlei diersoorten in de laatste fase van hun leven te verminderen, is een thema dat in de toekomst steeds meer aandacht zal vragen. Bedrijven, organisaties en overheden kunnen met vragen hierover bij ons terecht.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: