Innovatieve en duurzame stallen, groepskraam varkens

Innovatieve stalsystemen

Naast gangbare stalsystemen zien we een scala aan vaak minder intensieve, meer kleinschalige, biologische, circulaire en natuurinclusieve systemen opkomen. Dat zien we bij alle productiedieren, zoals pluimvee, varkens en runderen. Als dieren meer kans krijgen om hun natuurlijke gedrag te vertonen, komt dat ook hun gezondheid ten goede. Ze ontwikkelen een beter afweersysteem, waardoor ze minder snel en minder lang ziek worden.

De experts van Wageningen Livestock Research ontwikkelen innovatieve veehouderijsystemen die eisen van productie, dierenwelzijn, maatschappelijke context én milieu integraal meenemen. Dat gebeurt in grote ontwerptrajecten, waarbij veel partijen betrokken zijn.

Groepskraam voor varkens

Naast dit soort totaalconcepten ontwikkelen we ook deelconcepten. Een voorbeeld is de groepskraam, waarin vijf tot zeven groepjes van zeugen met hun tomen bij elkaar in een hok lopen en een sociale structuur ontwikkelen. Een uitdagende omgeving met hokverrijking zoals stro komt tegemoet aan de natuurlijke behoefte van dieren om hun omgeving te verkennen en voedsel te zoeken.

Risico van vrije uitloop

We onderzoeken ook het risico op ziekten bij vrije uitloopsystemen. Denk bijvoorbeeld aan leverbot, een parasitaire platworm bij onder meer schapen en melkvee. Deze ziekte wordt overgebracht door slakken die in natte graslanden leven. Inzet is om die infectie te voorkomen terwijl de dieren toch buiten kunnen lopen.

Bedrijfsmatige winst

Ons onderzoek toont aan dat welzijnsmaatregelen tot bedrijfsmatige voordelen kunnen leiden. Zoals een betere diergezondheid, minder gebruik van antibiotica, een betere groei en een hoger rendement.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: