Preventieve maatregelen voor gezonde dieren

De veehouderijsector werkt aan verduurzaming en daarbij horen gezonde, robuuste dieren. Naarmate de nadruk bij diergezondheid verschuift van behandeling naar preventie, zijn minder antibiotica en overige medicijnen nodig. De experts van Wageningen Livestock Research onderzoeken verschillende aspecten van preventieve gezondheid, zoals een gezonde jeugdfase van dieren en goede voeding.

Een gezonde moeder en jeugd

De jeugdfase is zowel bij mensen als bij dieren bepalend voor het verdere leven. Sommige effecten spelen zelfs al vóór de geboorte. Kinderen van vrouwen die in de hongerwinter zwanger waren, hebben in hun latere leven aantoonbaar vaker last van een hoge bloeddruk en hartziekten. Zulke epigenetische effecten en programmering door omgevingsfactoren van de moeder, kunnen ook optreden bij dieren.

Moederdieren hebben invloed op hun nakomelingen. Wanneer bij kippen de moederdieren veel vitamines krijgen, heeft dat een positieve invloed op de ziektegevoeligheid van de kuikens. Maar ook als bijvoorbeeld biggen zelf in een verrijkte omgeving worden gehouden heeft dit een positief effect op hun weerbaarheid in het latere leven.

De invloed van voeding

In ons onderzoek neemt ook de studie van het microbioom een belangrijke plaats in. Het microbioom in de darm (of darmflora: alle micro-organismen die in de darm leven) beïnvloedt de ontwikkeling van het immuunsysteem, en daarmee ziektegevoeligheid. Verschillende soorten voeding hebben elk hun eigen invloed op het microbioom. Als een jong dier veel antibiotica krijgt, heeft dat zijn weerslag op het microbioom en kan ertoe leiden dat het als volwassen dier minder robuust is. Inmiddels weten we dat het menselijk microbioom ook een rol speelt bij psychische aandoeningen als autisme en depressie. We veronderstellen dat ook bij dieren het microbioom invloed heeft op gedrag.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Lees het artikel over dit onderzoek