Big data en smart farming in de veehouderij voor duurzame future farming

Smart farming en dierenwelzijn

Hoe kunnen veehouders hun management baseren op het individuele gedrag van varkens, koeien of kippen en zo maatwerk leveren? Kennis over diergedrag is nodig om dierenwelzijn en diergezondheid in steeds complexer wordende houderijvormen en productieketens te blijven garanderen.

De experts van Wageningen Livestock Research werken met moderne technologieën, zoals sensoren, beslismodellen en RFID (identificatie met behulp van radiogolftechnologie) die uitkomst bieden.

Snel herkennen van problemen

Dierziekten kunnen de kop opsteken, veranderingen in het voer kunnen diarree veroorzaken, dieren die zich niet prettig voelen kunnen uit frustratie hokgenoten lastigvallen en verwonden. Hoe eerder zulke gezondheids- en welzijnsproblemen worden herkend, hoe sneller kan worden ingegrepen. Sensortechnologie bij het dier en in de stal en bijbehorende beslismodellen ondersteunen op die manier het vakmanschap van de veehouder.

Sensoren bij het individuele dier

Sensoren om de voer- en wateropname in groepen dieren te registreren zijn in de veehouderij al ingeburgerd. Zieke dieren eten minder, koortsige dieren drinken meer. Ontwikkelingen in de ICT en sensortechnologie zorgen ervoor dat met een nieuwe lichting niet-invasieve sensoren ook het eet- en drinkgedrag van individuele dieren in grotere groepen gemeten kan worden. In de buurt van bijvoorbeeld een voerbak of drinknippel wordt het identificatienummer uitgelezen om individueel gedrag te monitoren.

Metingen in de stal

De moderne technologie helpt veehouders ook om beter in te spelen op de wisselende warmte-, klimaatbehoefte van opgroeiende dieren, zodat ze zich in elke groeifase comfortabel voelen. Ook het ammoniakniveau in de stal wordt bewaakt, om bijvoorbeeld geïrriteerde ogen en schade aan de luchtwegen te voorkomen.

Big data analyse

Onze experts gebruiken data en observaties over diergedrag om de specifieke behoeften van het dier in verschillende omstandigheden te beoordelen en te vertalen in een concreet advies voor de veehouder. Wanneer voelt het dier zich goed en gezond en wanneer ondervindt het stress? Is het stalklimaat optimaal? We gebruiken big data analyse en zelflerende algoritmen om daarvoor modellen te ontwikkelen.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze experts: