Veerkracht veehouderij, diergezondheid en dierenwelzijn

Veerkracht in de veehouderij

Veehouders doen hun best om ziektekiemen en andere gezondheids- en welzijnsproblemen buiten de deur te houden. Behalve de ‘draaglast’ van dieren blijkt ook hun ‘draagkracht’ van belang: hun autonome vermogen om met ziekten en verstoringen om te gaan. Dat noemen we veerkracht. Niet alleen een veilige omgeving, maar ook het ‘zelfregulerend vermogen’ van dieren vraagt dus om aandacht.

De experts van Wageningen Livestock Research ontwikkelen methoden om de veerkracht van dieren te meten aan de hand van praktische indicatoren. Ook onderzoeken we hoe de veehouder de veerkracht van zijn dieren het beste kan stimuleren.

Koeien met een vast ritme

Onze experts hebben de veerkracht van koeien na de geboorte van het kalf onderzocht. Koeien die veel eten én daarnaast vaste dagelijkse patronen vertonen van eten, herkauwen en liggen, zijn veerkrachtiger. Koeien die volgens alle gangbare scores klinisch gezond zijn, maar minder eten of een verstoord dagritme hebben, hebben na het afkalven meer kans om ziek te worden. Met een stappenteller kan de veehouder de regelmaat van het dagritme van koeien vaststellen.

Hokverrijking voor varkens

Biggen die opgroeien in een ‘verrijkte omgeving’, een hok met strooisel en speelgoed om te spelen en wroeten, blijken een betere weerstand te ontwikkelen dan soortgenoten in een standaard hok. Ze worden minder snel en minder hevig ziek na een besmetting met virussen of bacteriën.

Praktische dashboards voor veehouders

Op basis van de kennis van Wageningen Livestock Research worden nieuwe indicatoren voor veerkracht bij diverse diersoorten vastgesteld. De resultaten worden in decision support systemen verwerkt en vervolgens vertaald naar praktische dashboards voor veehouders. Deze nieuwe manier van werken wint steeds meer terrein.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: