Hokverrijking: vleeskuiken met graan

Een verrijkte omgeving voor dieren

Verrijking van de leefomgeving van dieren met bijvoorbeeld afleidingsmateriaal stimuleert natuurlijk gedrag en kan daarmee een positief effect hebben op hun welzijn. Die verrijking moet dan natuurlijk wél veilig zijn en aansluiten bij de behoefte van de dieren. Kippen willen bijvoorbeeld een zitstok om op te rusten en varkens wroeten en onderzoeken graag.

De experts van Wageningen Livestock Research onderzoeken niet alleen welke verrijking de voorkeur heeft van dieren, maar ook of omgevingsverrijking werkt als buffer tegen stress en de dieren bijvoorbeeld minder angstig maakt. Gaan dieren met omgevingsverrijking bijvoorbeeld eerder weer hun normale gedrag vertonen nadat ze zijn gevangen om ze te wegen?

Zitstok en uitloop voor kippen

Reguliere, snelgroeiende kuikens zullen al snel te zwaar zijn om een zitstok te bereiken. Zij kunnen wel gebruik maken van een platform, dat ze via een trappetje kunnen bereiken. Ook het ontwerp van een uitloop die tegemoet komt aan de behoefte van de dieren vraagt de nodige aandacht. Kippen zijn van nature bosvogels, bang voor vossen en roofvogels. Een goede uitloop biedt daarom beschutting. Ook is het belangrijk dat de overgang van binnen naar buiten, van donker naar licht, niet te sterk is, zodat het de kippen afschrikt om naar buiten te gaan.

Waterkwaliteit en tankverrijking bij vissen

In de aquacultuur is de waterkwaliteit het belangrijkste aspect voor welzijn en gezondheid. Als deze precies is afgestemd op de soortspecifieke welzijnsbehoefte van vissen, kan een kweker zijn vissen onder optimale omstandigheden houden. Dat komt zowel het welzijn van de vissen als de effiëntie van het kweekproces ten goede. Net als bij landbouwhuisdieren draagt een soortspecifieke tankverrijking bij aan een goede balans tussen het welzijn van vissen aan de ene kant en een optimale productie aan de andere kant.

Buffer tegen ziekten

Omgevingsverrijking werkt ook als als buffer tegen ziekten. Lees daarover meer op onze pagina over veerkracht.

Stel uw onderzoeksvraag

Wij helpen u graag met uw kennisvraag op het vlak van dierenwelzijn en gezondheid, neem contact op met onze expert: