snelle meettechnieken - grasklaver

Project

Feed4Foodure: Snelle meettechnieken

In de veehouderij van de toekomst speelt nutriëntenefficiëntie een belangrijke rol. Om daar meer grip op te krijgen zijn nieuwe snelle meettechnieken noodzakelijk. In dit Feed4Foodure deelproject wordt een overzicht gemaakt van opkomende meettechnieken met potentie voor de veehouderij.

Flyer
Flyer

Doel van het Feed4Foodure deelproject “Snelle meettechnieken” is een inventarisatie te maken van opkomende innovatieve meettechnieken die een grote belofte hebben voor het verbeteren van de nutriëntenbenutting door landbouwhuisdieren. Deze inventarisatie naar bruikbare meettechnieken vindt plaats in het agrarisch dierdomein maar ook daar buiten: in de (glas)tuinbouw, in de humane voeding en gezondheidszorg, in de nanotechnologie, etc. De focus is breder dan nutriëntenbenutting, want ook meettechnieken m.b.t. diergedrag en –gezondheid zijn mogelijk inzetbaar om de efficiëntie van nutriëntenbenutting te verbeteren.

Maar ook u kunt een bijdrage leveren aan deze inventarisatie! Kent u een meetmethode binnen of buiten het agrarisch domein die ingezet zou kunnen worden om efficiëntie en gezondheid van dieren te meten, laat het ons weten en stuur uw suggesties.

LET OP: Onder alle inzendingen verloten we een toegangskaart ter waarde van €195 voor het Internationale Melkveevoedingssymposium op 21 november 2013 óf voor het Internationale Varkens- en Pluimveevoedingssymposium dat plaats zal vinden in het voorjaar van 2014!