Well-Fair Eggs

Een integraal duurzaam houderijsysteem voor legkippen. Met een hoge standaard voor dierenwelzijn, gezonde dieren, het milieu en met een gezond economisch fundament.

En dan niet alleen voor de tafeleieren maar óók voor de eieren die verwerkt worden in levensmiddelen, zoals mayonaise, pasta en bakkerijproducten. Well-Fair Eggs laat zien dat het daadwerkelijk kan: een integraal duurzame eierproductie met hart voor dier, ondernemer, milieu en burger-consument!

De vraag naar duurzaam

Is het ook mogelijk om in Nederland eieren te produceren op een integraal duurzame manier? Well-Fair Eggs is aan de slag gegaan met die vraag. Niet alleen vanachter het bureau, maar samen met vertegenwoordigers uit de eierproductieketen. En op een ontwerpende manier. We zijn gekomen tot meer streefbeelden om integraal duurzaam eieren te produceren naast reeds bestaande mogelijkheden (zie Houden van Hennen). Met het aanstaande EU verbod op traditionele kooien, is er ook vraag naar systemen die een onbetwist goed dierenwelzijn combineren met een lage milieudruk en hygiënische productieomstandigheden. Bijvoorbeeld om eieren te produceren die verder verwerkt worden in andere consumenten producten van de voedselindustrie.

Samen met vertegenwoordigers uit de eierproductieketen heeft Well-Fair Eggs twee ontwerpen opgeleverd waarin eieren op een nieuwe en veel duurzamere manier worden geproduceerd. Die ontwerpen zijn geen bouwtekeningen, maar geven wel geloofwaardige ontwikkelingsrichtingen aan.

Naast de ontwerpen zijn er ook een zevental sleutels voor een duurzame eiproductie geïdentificeerd.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Well-Fair Eggs zoekt partners voor praktijkrealisatie!

De ambitie is om grote stappen te maken richting verduurzaming in de praktijk. De resultaten zijn bedoeld om partijen in het veld te inspireren tot handelen. Door (onderdelen uit) de ontwerpen in de praktijk te brengen. Of door verdere ontwikkeling van de innovaties, denkomslagen en sleutels voor integraal duurzame eierproductie. Well-Fair Eggs verwelkomt partijen die stappen willen zetten in de verduurzaming van de eiersector.

Enthousiast geworden en nu de vraag hoe verder? De mensen achter Well-Fair Eggs denken graag met u mee, en zijn in het bezit van een groot netwerk in het bedrijfsleven, onderzoek en beleid. Zet de eerste stap en neem contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden!