Pluimveestal

Analyse

Kracht van Koeien laat zien dat het wel degelijk mogelijk is: een melkveehouderij waarin de koe het goed heeft, de ondernemer loon naar werken krijgt, die het milieu ontziet en die ook nog eens tegemoet komt aan de wensen van de burger.


Als het aan de koe lag…

Als het aan de koe lag, dan had ze de ruimte. Koeien zijn gelukkig als ze gezond zijn, zelf kunnen kiezen of ze binnen of buiten zijn, een plek hebben om te rusten en sociaal gedrag kunnen vertonen binnen hun eigen, vertrouwde kudde.

 • Minimaal 1 ruime ligplaats per koe
 • Goed voer
 • Geen negatieve prikkels
 • Volledige (keuze)vrijheid
 • Rustige en voorspelbare behandeling door mensen
 • Geen belemmeringen bij liggen en opstaan
 • Mogelijkheid om minimaal 2 meter uit elkaar te liggen
 • Een comfortabel klimaat
 • Stroeve, droge en schone vloeren
 • Voldoende licht overdag

Lees verder in het Programma van Eisen van de melkkoe

Als het aan de boer lag...

Dé melkveehouder bestaat niet. Boeren zijn er in alle soorten en maten. Met Kracht van Koeien willen wij ondernemers aanspreken die verder kijken dan alleen de economie. Ondernemers die ook de waarden van het dier, het milieu, het landschap en de burger recht willen doen in hun bedrijfsvoering. Kreas buorkje noemen ze dat in het Fries, oftewel netjes boeren. De ontwerpen gaan in op vijf behoeften die wij herkennen bij ‘onze’ boeren.

 • Mogelijkheden voor groei en ontwikkeling van het bedrijf en versterking van de relaties met de omgeving
 • Realisatie van maatschappelijke en sociale waarden en samenwerking met de omgeving
 • Plezier, flexibiliteit en een variatie in het werk, waarbij de omgang met koeien blijft bestaan
 • Een renderend bedrijf zodat in ieder geval 1 gezin ervan kan leven en bij overname ook tijdelijk meer dan 1 gezin
 • Mogelijkheid tot weidegang, zonder te conflicteren met andere behoeften of beperkende randvoorwaarden

Lees verder in het Programma van Eisen van de ondernemer in de melkveehouderij

Als het aan het milieu lag…

De melkveehouderij belast het milieu aanzienlijk, zowel lokaal (vermesting, verzuring) als globaal (energiegebruik, broeikasgassen). Om ook in de toekomst een levensvatbare sector te houden, moeten we forse stappen zetten. Veel forser dan de wet momenteel eist. We leggen de lat bewust zo hoog, omdat het ons dwingt naar andere oplossingen te kijken. Wanneer we dit doen blijkt dat er ook veel meer mogelijk is dan we denken.

 • Goed landgebruik, hier en elders
 • Minder energieverbruik en de mogelijkheden van duurzame energie zoveel mogelijk uitbuiten
 • Minder vermesting
 • Minder verzuring
 • Lager broeikaseffect
 • Betere bodemkwaliteit, een rijk bodemleven en voldoende organische stof
 • Beter gebruik van water
 • Betere luchtkwaliteit van de omgeving, minder fijn stof en minder stank
 • Rijkere biodiversiteit

Als het aan de burger lag…

Nederlandse burgers maken zich steeds meer druk om de veehouderij. De positieve interesse groeit, evenals de kritiek. Vooral op de positie van dieren in de veehouderij. Dat zich dit niet altijd direct vertaalt in ander aankoopgedrag in de supermarkt heeft onder meer te maken met gebrek aan keuze en vertrouwen, en de relatieve schaarste aan producten die persoonlijk en maatschappelijk voordeel combineren. Met een unieke interviewmethode hebben wij onderzocht welk beeld burgers hebben bij de veehouderij en weten we welk ideaalplaatje ze voor ogen hebben. In onze ontwerpen willen we dat ideaal zoveel mogelijk benaderen.

 • Dieren moeten vrij rond kunnen lopen
 • Dieren behandelen als broers en zusters
 • Dieren moeten goed verzorgd worden
 • Diervoeding moet natuurlijk en vers zijn
 • Zo nodig een hogere prijs betalen voor dierenwelzijn
 • Dieren moeten in een natuurlijke omgeving leven
 • De veehouderij moet smakelijke en verse producten leveren
 • Eerlijke en duurzame manier van produceren
 • Professionele handelingsvrijheid voor boeren
 • Redelijke marges voor boeren
 • Borging van kwaliteit door regels

Lees verder in het Programma van eisen van de burger/consument met betrekking tot de melkveehouderij.