Analyse

De resultaten van Pluimvee met Smaak zijn tot stand gekomen in verschillende fasen. Daaraan is denkwerk te pas gekomen, met stakeholders uit de hele productieketen, of met experts van Wageningen UR. Naast de ontwerpen, productconcepten en veranderingen in de keten heeft dit een aantal deelproducten opgeleverd. Hier een overzicht:

Collectieve Systeemanalyse

Systeemanalysepluimvee26nov2009026.jpg

Tijdens de workshop collectieve systeemanalyse zijn de kansen en belemmeringen voor vernieuwing in kart gebracht met stakeholders. Download het verslag.

Behoeftenanalyse

BehoefteninventarisatiesPluimveemetSmaakthumbnail8.jpg

Achtergrondinformatie over de behoeften van vier belangrijke spelers in de pluimveevleesproductie; het kuiken, de boer, de burger/consument en het milieu. De behoeftenanalyses zijn samengesteld gemaakt op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met experts. Download de behoeftenanalyse

Programma van Eisen

5172.jpg

Voor het vleeskuiken zijn de behoeften vertaald naar een zo precies mogelijk gekwantificeerd Programma van Eisen. Download het Programma van Eisen van het Vleeskuiken (Engels).

Sustainable feed for chicken meat

Sustainablefeedforchickenmeat2.jpg

Een consultancy-rapport over de mogelijkheden om de milieu-impact van het voergebruik bij trager groeiende vleeskuikens te verminderen, uitgevoerd door studenten van Wageningen UR in opdracht van Pluimvee met Smaak. Download Sustainable feed for chicken meat.

Grondslagen voor stofarme dierhouderijontwerpen

grondslagen2.jpg

Verkenning door experts van welke uitgangspunten bijdragen aan een stofarme dierhouderij (waaronder aandacht voor pluimvee).

Download de Grondslagen voor stofarme dierhouderijontwerpen.

Economische berekeningen ontwerpen

euroteken1.jpg

Izak Vermeij heeft een geïnformeerde inschatting gemaakt van wat de consequenties van de ontwerpen voor de kostprijs zouden zijn. Download de Economische berekeningen Pluimvee met Smaak.

Ontwerpen Rick Verhoijsen

In januari heeft Rick Verhoijsen, student agrotechnologie van Wageningen University zijn eindverslag van zijn BSc thesis gepresenteerd. Hij heeft meegewerkt in het project Pluimvee met Smaak en heeft drie ontwerpen gemaakt voor het dier- en mensvriendelijk verwijderen van vleeskuikens uit een stal aan het einde van een ronde. Downloadlink volgt binnenkort