Ontwerpatelier I

Eind september en begin oktober 2010 vond een driedaags ontwerpatelier van Pluimvee met Smaak plaats in Bunschoten. Inspirerende bijeenkomsten, waar de deelnemers naar eigen zeggen met energie vandaan gingen.

Schetsen voor duurzame pluimveevleesproductie

Het ontwerpatelier leverde onder meer drie eerste schetsen op voor integraal duurzame pluimveevleesproductie: de Samen Wei, Kip op Weg en de Kippenvallei.
Het publiek dat de presentaties van de ontwerpen bijwoonde, zag veelbelovende elementen in alle drie de ontwerpen.

Een beschrijving van de ontwerpen vindt u in het verslag van het Ontwerpatelier.

Video-impressies ontwerpatelier

Redacteur Barbara van Male maakte een video-impressie van het ontwerpatelier. Die kunt u hieronder bekijken:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

 

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Overige producten

Andere producten voor en resultaten van het Ontwerpatelier kunt u hieronder downloaden:

De keten in kaart

een schets van de huidige productieketen van pluimveevlees, zoals gemaakt door de deelnemers, en voorzien van belangrijke kansen en belemmeringen voor integrale duurzaamheid.

De doelenboom

de doelen van de deelnemers voor het te ontwerpen systeem.

Rapportage Ontwerpatelier

een compleet verslag van het Ontwerpatelier, inclusief beschrijvingen van het proces en de producten.