Platform Pluimveehouderijprojecten

Parallel aan Pluimvee met Smaak, richt Well-Fair Eggs zich ook op integrale verduurzaming van ons voedselproductie systeem, maar dan wat betreft verwerking van eieren van leghennen. Beide projecten werken veel samen en kunnen zo gezamenlijk meer oppakken. Op deze manier kunnen beide projecten van elkaar profiteren en zijn er meerdere meedenkende experts betrokken.

Pluimvee met Smaak en Well-Fair Eggs hebben gezamenlijk een inhoudelijk en strategisch klankbord in het ‘Platform Pluimveehouderijprojecten’. Dit platform komt circa twee keer per jaar bij elkaar om de projecten van advies te dienen en te bekijken welke rol de leden zelf kunnen spelen in het verduurzamen van de betrokken sectoren. Zie hier wie er allemaal deelneemt aan het platform.

Pluimvee met Smaak hecht grote waarde aan interactie met betrokkenen van binnen en buiten de sector. Daarom voeren we de belangrijke stappen in het ontwerpproces (zoals de systeemanalyse, de ontwerpateliers en het uitwerken van de kennisvragen) zoveel mogelijk samen met die mensen uit. Hieronder vindt u een overzicht van de partijen, die in één van de fasen van het project bij één of beide projecten hebben meegedacht.