Well-Fair Eggs

Analyse

De resultaten van Well-Fair Eggs zijn tot stand gekomen in verschillende fasen. Daaraan is denkwerk te pas gekomen, met stakeholders uit de hele productieketen, of met experts van Wageningen University & Research. Dit is op een ontwerpende manier gedaan. Belangrijke onderdelen van het project zijn:


 1. Interviews met belangrijke vertegenwoordigers uit de eiersector.
 2. Een collectieve systeemanalyse, waarmee de kansen en belemmeringen voor vernieuwing in kaart zijn gebracht. Er zijn gezamenlijke acties geformuleerd om met de geïdentificeerde kansen verder te gaan.
 3. Het Programma van Eisen (PvE) van de leghen is al uitgevogeld in Houden van Hennen. In dit project hebben we die verder aangevuld in de behoeftenanalyse.
 4. In kaart brengen van de behoeften van belangrijke spelers in de eierproductie: de leghen, de boer, de burger/consument en het milieu.
 5. Een driedaags ontwerpatelier I met mensen van binnen en buiten de sector, waarin volgens een methodisch ontwerpproces de eerste beelden zijn gecreëerd voor duurzame houderijsystemen.
 6. Een tweede ontwerpatelier is gehouden om de resultaten van ontwerpatelier I verder te concretiseren.
 7. Well-Fair Eggs heeft ook aangesloten bij en geparticipeerd in het leertraject ‘Het Nieuwe Veehouden’. In dit traject zijn pluimveehouders en hun adviseurs op zoek gegaan naar manieren om op het eigen bedrijf een slag te maken op duurzaamheidsgebied.
 8. Inventarisatie van nieuwe product- en marktmogelijkheden van eieren in de eiverwerking.
 9. Uitzetten en uitwerken van kennisvragen rondom de duurzaamheidsclaims en de cruciale oplossingen / veranderingen in het systeem ten opzichte van de huidige praktijk.
 10. Doorontwikkeling van de resultaten van de twee ontwerpateliers, samen met betrokken stakeholders uit de sector en daarbuiten.
 11. Vorming van netwerken die de ontwerpen, of de ideeën daarin verder willen brengen naar de praktijk.