Eiverwerking

Het verduurzamen van de productie van onze eieren is een hele uitdaging. Maar waar hebben we het over bij ‘duurzaamheid’? En bij integraal duurzaam; hoe zorg je ervoor dat alle meningen, eisen en behoeften worden meegenomen in het ontwerp? Hieronder gaan we hierop in.

De eieren die niet voldoen aan de eisen van tafeleieren voor de consument gaan naar de verwerking (zogenaamde brekerij) en worden als eigeel of eiwit in een eindproduct verwerkt. Typische producten waar eiproduct in zit zijn pasta, cake, salades en mayonaise. Naast deze reststroom gaan ook veel kooieieren naar de brekerijen, omdat de marktvraag hiernaar momenteel laag is. In plaats van ‘reststromen’ van bestaande houderijsystemen te gebruiken voor de eiproducten, kun je een houderijsysteem en keten ontwerpen waarin je specifiek rekening houdt met de eisen voor verdere verwerking en de eindproducten. Dan valt er mogelijk grote winst te behalen, op meerdere fronten en voor meerdere partijen. En met het aanstaande EU verbod op traditionele kooien voor de deur, is de tijd rijp.

Het kan anders!

In de eiverwerking thema discussies van Well-Fair Eggs zijn twee belangrijke kansen geïdentificeerd, beiden gerelateerd aan eiverwerking. Het project Well-Fair Eggs heeft strategieën beschreven om deze kansen te verzilveren. Dit wil ze tegelijk oppakken met het integraal verduurzamen van het productiesysteem, waar de behoeften van de ondernemer, het dier, het milieu en de burger/consument in zijn vertegenwoordigd. Deze kansen en de daarbij behorende strategieën zijn:

De productie van zeer schone eieren met een laag kiemgetal

Er zijn verschillende ideeën geopperd om zeer schone eieren te produceren, zoals direct verwijderen uit de stal, neerslaan van stof op eieren in de stal en afkoelen van het ei tegengaan. Als je dus in de houderij al rekening kan houden met het produceren van een schoon ei, specifiek voor de eiverwerking, dan hoef je niet een radicaal middel als pasteurisatie in te zetten om het kiemgetal te verlagen. Dan volstaan ‘mildere’ conserveringsprocessen.

Selectie en verwerking (breken) van eieren op het pluimveebedrijf

Door selectie op diverse kwaliteitskenmerken op het pluimveebedrijf kan een specifieke stroom tafeleieren worden geproduceerd, en door combinatie met een brekerij op het bedrijf, kunnen ook onderscheidende categorieën eigeel en eiwit worden geproduceerd. Het vloeibaar eigeel en eiwit worden elders verder verwerkt, met als bijzonderheid dat de deelstromen met een laag kiemgetal veel milder behandeld (zoals pasteurisatie) hoeven te worden dan nu gangbaar is. Hierdoor blijven de unieke eigenschappen van verse eieren in het eigeel- en eiwitproduct behouden en ontstaan er mogelijkheden om deze eiproducten te verwerken in nieuwe producten voor consumenten.