Well-Fair Eggs

Ontwerpen

De ontwerpen Eggventure en Eggsphere laten zien dat integrale duurzaamheid heel verschillende vormen kan aannemen.

Beide ontwerpen voldoen aan alle behoeften van de leghen, zijn goed werkbaar voor de pluimveehouder, kennen een lage lokale en globale milieudruk, zijn transparant voor het publiek en passen goed in het landschap, terwijl er nauwelijks productie en emissie van fijnstof en ammoniak is, en het eindproduct maar beperkt duurder is.

Eggventure
Eggventure

Eggventure is een meerleeftijden-houderijsysteem voor leghennen, die goed past in een bebouwde omgeving. De ondernemer kan flexibel inspelen op de markt voor tafeleieren of eiproducten, doordat het pluimveebedrijf kan kiezen om de eieren zelf te breken. Door samenwerking van verschillende expertises is het mogelijk om de gehele keten op één locatie samen te brengen.

Eggsphere
Eggsphere

Eggsphere is een éénleeftijd-houderijsysteem voor leghennen, die als een gelaagde groene ovaal uit het landschap verrijst. De dieren zijn zichtbaar van buitenaf. Opslag, laden en lossen vinden in de binnenkern plaats. Zo verbindt het ontwerp zich met haar omgeving, waarbij het individuele dier centraal staat.