windstreek

Windstreek

Windstreek is een innovatief en duurzaam houderijconcept voor kippen waarin dierenwelzijn, duurzaamheid en de unieke landschappelijke inpassing van de stal centraal staan. In november is de officiële opening van Windstreek. Dit ontwerp is gerealiseerd in samenwerking met meerdere partijen, waaronder Wageningen Livestock Research.

De Windstreek haalt een oeroud bouwprincipe van stal, door te bouwen op de heersende wind. In combinatie met de zonnecollectoren is daardoor mogelijk dat vleeskuikens altijd frisse lucht hebben én een behaaglijke temperatuur, zonder ingewikkelde ventilatietechniek. De radicaal andere stalvorm laat binnen geleidelijk overvloeien in buiten. In het lage gedeelte bevindt zich een warme, geïsoleerde broedkap. Een veilige en geborgen omgeving waar de jonge kuikentjes uit het ei komen en de pluimveehouder makkelijk overzicht kan houden. Naarmate ze ouder worden, komt steeds meer ruimte beschikbaar in de tot elf meter oplopende verblijfsruimte die overgaat in een overdekte uitloop en een bomenrij. Die bomenrij is niet alleen voor de aardigheid, maar dient ook als fijnstoffilter en kan desgewenst gebruikt worden als buitenuitloop.

Windstreek is een houderijconcept wat ontstaan is uit het project Pluimvee met Smaak. Dit project is afgerond in 2012. Sindsdien is Wageningen Livestock Research actief betrokken gebleven bij de ontwikkeling van Windstreek en is een partner in het consortium dat het prototype in Raalte heeft gerealiseerd. Informatie over deze ontwikkelingen en de actuele stand van zaken is te vinden op de website van Windstreek.

Nieuws