Veehouderij & omgeving

De maatschappelijke en politieke omgeving bepaalt in hoge mate hoe de Nederlandse veehouderij er nu en in de toekomst uitziet. Onze experts ontwikkelen de daarbij passende oplossingsmogelijkheden.

  • Livestock and environment

We werken vanuit een neutrale positie voor zowel publieke als private cliënten. Duurzaamheid voor alle partijen is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Naast inhoudelijk expertise leveren we ook deskundige begeleiders voor het faciliteren van innovatieprocessen op zowel systeem- als bedrijfsniveau.

Onze expertise omvat:

  • Ontwikkelen van rendabele systeeminnovaties en maatschappelijk gewenste verbeteringen
  • Oplossingen vinden voor een verbeterd gebruik van mest en mineralen
  • Emissies meten van huisvestingssystemen en technische installatie
  • Uitvoeren van een levenscyclusanalyse van veehouderijsystemen en deelsystemen

Publicaties