VIC Sterksel biedt kennisoverdracht op maat

Nieuws

VIC Sterksel biedt kennisoverdracht op maat

Gepubliceerd op
30 juni 2017

Namens internationale en nationale bedrijven in de varkenssector ontvangt het Varkensinnovatiecentrum (VIC Sterksel) jaarlijks vele duizenden bezoekers. Tijdens die bezoeken vertalen we onze wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen voor o.a. de (potentiele) klanten van deze bedrijven, vertegenwoordigers en studenten.

Ontwikkelplek voor innovaties

VIC Sterksel is een belangrijke ontwikkelplek voor innovaties in de varkenshouderij. Daarvoor doen we wetenschappelijk onderzoek van het varken en het houderijsysteem onder praktijkomstandigheden. Dit gebeurt in een groot netwerk van bedrijven in de varkensvleeskolom.

Mogelijkheden van kennisoverdracht

Kennisoverdracht van VIC Sterksel is veelal maatwerk. De volgende vormen van kennisoverdracht zijn mogelijk:

  • een excursie op VIC Sterksel (inclusief bezoek stallen waarin diverse systemen en manieren van management bekeken en bediscussieerd worden)
  • ‘online farm visit’ (via camera- en geluidverbinding met een groep toehoorders op afstand zoomt een medewerker van VIC Sterksel in op nieuwe systemen in de praktijk)
  • VIC Sterksel verzorgt een presentatie op locatie, eventueel gekoppeld met een online farm visit;
  • VIC Sterksel organiseert in opdracht van het bedrijfsleven een thema(mid)dag rondom een bepaald onderwerp, met de mogelijkheid tot stalbezoek.
  • de organisator huurt de ontvangstzaal en VIC Sterksel verzorgt een stalbezoek.

Bel of mail ons

Wilt u meer weten over de mogelijkheden op VIC Sterksel, of een afspraak maken? Neem dan contact op via telefoonnummer 0317-488000, of email naar vic.sterksel@wur.nl