Nieuws

Bemonster tijdig de mest

Gepubliceerd op
7 februari 2019

Vanaf 16 februari mag weer drijfmest worden uitgereden. Wanneer het weer en de bodem het toelaten gaan veel veehouders en loonwerkers dan het land op. Om de mest goed te benutten is het belangrijk om te weten wat de gehalten zijn. Bemonster daarom tijdig de mest.

Afhankelijk van de voeding en afhankelijk van de verdunning met water kan er een grote variatie zitten in gehalten van stikstof en fosfaat in de mest. Het praktijknetwerk “Waarheen met Ammoniak op Veen” liet zien dat stikstofgehalten varieerden tussen de 2,9 en 5,0 kg N per ton mest en de fosfaatgehalten tussen de 0,9 en 2,8 kg P2O5 per ton mest.

Bemonster afzondelijke partijen

Om excact te weten hoeveel stikstof en fosfaat met een kuub mest uitgereden wordt, is het belangrijk om afzonderlijke mestpartijen op tijd te bemonsteren. Zo voorkom je als veehouder dat een perceel te veel of te weinig mest krijgt en kun je de aanvullende kunstmestgift beter ingeschatten. Bij meerdere partijen mest en bij verplichte mestafvoer kan het ook wenselijk zijn om te weten welke partij de meeste stikstof en fosfaat per kuub bevatten. Door juist mest van deze partij af te voeren kun je mogelijk veel geld op mestafvoer besparen.

Meer informatie

  • Lees het artikel op Melkvee: Grote spreiding N en P gehalte in mest
  • Bekijk hieronder de vlog van Zwier van der Vegt vanuit project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over 'Benutten van drijfmest'

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan