Nieuws

Nederlandse eerste ster voor veiliger buitengebied uitgereikt op KTC De Marke

Gepubliceerd op
22 mei 2017

Het keurmerk voor veilig ondernemen in het buitengebied (KVO-B) is nieuw. Bronckhorst heeft als eerste gemeente in Nederland dit keurmerk, de eerste ster, ontvangen voor het buitengebied Hengelo/Vorden. Directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Patrick van den Brink reikte de ster woensdagmiddag 17 mei uit bij KTC De Marke in Hengelo.

Dit meldt de website Contact Bronkhorst Zuid. CCV-spreekstalmeester Hendrik-Jan Kaptein bedankte allereerst de gastheer van het bedrijf, welke werd vertegenwoordigd door Bastiaan Meerburg, afdelingshoofd van Wageningen UR Livestock Research. "Op de locatie De Marke doen wij al 25 jaar onderzoek naar op welke manier we zo goed mogelijk kunnen boeren," vertelt hij.

Burgemeester Marianne Besselink heette de genodigden van harte welkom in de gemeente Bronckhorst. Zij vertelde dat in maart 2016 is gestart om het keurmerk voor veilig ondernemen in het buitengebied vorm te geven, waarbij wijkagent Fons Bouwmeester de initiatiefnemer was. Deze sprak met Paul van der Weiden van CCV over het landelijk gebied en beiden vonden dat er eigenlijk voor de buitengebieden een landelijk veiligheidskeurmerk zou moeten komen, zoals voor de bedrijventerreinen en winkelgebieden al bestond.

"Bronckhorst is een van de veiligste gemeenten van Nederland en dat willen wij zo houden. Dit project was een mooie kans om te kijken wat er speelt en gaandeweg kwamen er steeds meer partners bij om mee samen te werken. Situaties met bijvoorbeeld drugsafval of diefstallen kunnen hierdoor snel worden aangepakt. Je kunt de deur niet meer open laten staan en ook moet je in de ochtend eerst kijken of de zitmaaier er nog staat. Maar het prettige buitenleven zoals wij dat kennen, dat willen wij hier behouden. Dan helpt het als je korte lijnen hebt met elkaar." De burgemeester is trots op dit eerste keurmerk veilig ondernemen buitengebied in haar gemeente Bronckhorst. "Die eerste ster behalen is een, maar die ster behouden dat is iets van voortdurende aandacht met elkaar. Ik ga ervan uit dat wij daar ruim voldoende in slagen en wij een van de veiligste gemeenten blijven waar het bovendien prettig ondernemen, wonen en recreëren is."

Jakob Bartelds, voorzitter LTO Noord feliciteerde alle partijen met de behaalde ster. "Als je het samen oppakt, zorgt dat voor meer veiligheid. Ook wij zien de grasmaaiers, gewasbeschermers en afsluiters verdwijnen." Hij gaf aan blij te zijn met de deelname van de jagers. Dat kon Laurens Hoedemaker, directeur Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging beamen. "We hebben vele vrijwilligers, die op de meest rare tijdstippen in het veld zijn. Jagers die letterlijk hun ogen en oren open hebben. We constateren nogal eens dingen die niet door de beugel kunnen: drugs dumpingen, wietplanten geteeld tussen het maïs of raar verkeer 's nachts in het veld. We kunnen nu die informatie ook goed kwijt."

Patrick van den Brink vertelde dat het CCV waar hij directeur van is veertien jaar geleden werd opgericht om publieke en private partijen bij elkaar te brengen en Nederland veiliger en leefbaarder te maken. "Het is goed gelukt betrokken mensen te vinden die de systematiek van het keurmerk wilden gaan toepassen in dit buitengebied." Na de schouw in het gebied en een enquête bij buurtbewoners, werden de te nemen maatregelen geïnventariseerd. Ook werden Whatsapp groepen beschikbaar. Tot slot toetste Kiwa het gebied: het voldeed aan de criteria voor Keurmerk Veilig Ondernemen.

Het officiële moment vond plaats in de stal. Daar stond de eerste ster op een kar, die werd getrokken door de betrokken partijen: burgemeester van de gemeente Bronckhorst Marianne Besselink, voorzitter LTO Noord Jakob Bartelds, directeur CCV Patrick van den Brink, directeur Jagersvereniging Laurens Hoedemaker, teamchef politie-eenheid Achterhoek-West Viola Mistrate Haarhuis, teamleider risicobeheersing brandweer Achterhoek-West Dennis Hermsen, namens het Openbaar Ministerie Sandra Wiarda, namens het Waterschap Rijn en IJssel Berend Jan Bussink en namens Natuurmonumenten Udo Hassefras.

Bron: Contact/ Bronkhorst Zuid