<![CDATA[ Livestock Research Nieuws RSS ]]> <![CDATA[ Stikstofbodemoverschot fors lager in 2019 ]]> Thu, 04 Jun 2020 08:26:00 GMT <![CDATA[ Verhogen eiwit van eigen land: Uitdaging voor De Marke ]]> Thu, 04 Jun 2020 10:59:00 GMT <![CDATA[ Langetermijnverwachting geitenmelk 58 euro ]]> Tue, 02 Jun 2020 06:00:00 GMT <![CDATA[ Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro ]]> Thu, 28 May 2020 06:00:00 GMT <![CDATA[ Varken levert veehouder meer op, maar kost ook meer ]]> Tue, 26 May 2020 07:24:00 GMT <![CDATA[ Start AGROS: bedrijven en WUR optimaliseren agro-ecologie met techniek ]]> Fri, 22 May 2020 12:47:00 GMT <![CDATA[ Van genome editing tot insecten: Duurzaam Voedselsysteem – en hoe daar te komen ]]> Tue, 26 May 2020 11:58:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers sturen op minder eiwit in rantsoen ]]> Tue, 26 May 2020 11:56:00 GMT <![CDATA[ Zoektocht naar verband tussen uitstoot methaan en fokkerij ]]> Mon, 18 May 2020 11:37:00 GMT <![CDATA[ Rassenvergelijking van sorghum in Nederland en België ]]> Fri, 15 May 2020 10:04:00 GMT <![CDATA[ Online cursus Stressvrij omgaan met de koe gestart ]]> Fri, 15 May 2020 14:27:00 GMT <![CDATA[ Zoek naar de optimale mix van verschillende duurzaamheidsstrategieën ]]> Tue, 12 May 2020 09:43:00 GMT <![CDATA[ Vijf vragen over minder eiwit in veevoer ]]> Fri, 08 May 2020 08:48:00 GMT <![CDATA[ Economische vergelijking van Nederlandse vleeskuikenproductie-systemen ]]> Fri, 08 May 2020 12:46:00 GMT <![CDATA[ Proef om droogteschade te beperken ]]> Thu, 07 May 2020 11:36:00 GMT <![CDATA[ Hagoort past verschillende technieken toe bij ecologisch slootbeheer ]]> Thu, 07 May 2020 07:41:00 GMT <![CDATA[ Innovatieve proefveldbemester voor vloeibare meststoffen ]]> Wed, 29 Apr 2020 15:18:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers realiseren lager N- en P excretie ]]> Tue, 28 Apr 2020 07:43:00 GMT <![CDATA[ Organisatie DPP2021 zoekt satellietsymposia ]]> Thu, 23 Apr 2020 06:14:00 GMT <![CDATA[ Stap voor stap welzijn kalkoenen verbeteren ]]> Thu, 23 Apr 2020 07:18:00 GMT <![CDATA[ Sensor brengt waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld ]]> Mon, 20 Apr 2020 08:24:00 GMT <![CDATA[ Ontwikkelrichtingen voor de Nederlandse landbouw in 2050 ]]> Fri, 17 Apr 2020 14:00:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe data over het gebruik van PAPs op basis van pluimvee in varkensvoeding ]]> Wed, 08 Apr 2020 14:15:00 GMT <![CDATA[ Voederwaardeprijzen helpen bij aankoop rundveevoeders ]]> Tue, 07 Apr 2020 13:52:00 GMT <![CDATA[ Ervaringen met methaanmetingen op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Mon, 06 Apr 2020 07:41:00 GMT