<![CDATA[ Livestock Research Nieuws RSS ]]> <![CDATA[ Herkomst van eiwit in Nederlands mengvoer ]]> Thu, 23 Jan 2020 15:55:00 GMT <![CDATA[ CVB past berekening bestendig zetmeel en eiwit in snijmaïskuil aan ]]> Tue, 21 Jan 2020 14:25:00 GMT <![CDATA[ Nieuw onderzoek rondom microbioom en methaan gestart ]]> Tue, 21 Jan 2020 19:50:00 GMT <![CDATA[ Onderzoek naar effect van natuurinclusief boeren op methaan- en ammoniakemissies ]]> Tue, 21 Jan 2020 20:06:00 GMT <![CDATA[ Melkrobot helpt bij het fokken van probleemloze koeien ]]> Fri, 17 Jan 2020 10:42:00 GMT <![CDATA[ Melkproductie belangrijkste selectiecriterium voor verlengen lactatie ]]> Tue, 14 Jan 2020 15:00:00 GMT <![CDATA[ Geslaagde slotbijeenkomst Amazing Grazing ]]> Mon, 13 Jan 2020 10:46:00 GMT <![CDATA[ Sprekers bevestigen bijdrage aan symposium “Energy Metabolism in Dairy Cows” op 18 juni 2020 ]]> Fri, 10 Jan 2020 06:40:00 GMT <![CDATA[ Innovatief onderzoek naar zeewier voor aquafeed ]]> Thu, 09 Jan 2020 09:43:00 GMT <![CDATA[ Proef met frequent mixen in praktijkstal ]]> Thu, 19 Dec 2019 15:17:00 GMT <![CDATA[ CVB actualiseert de samenstelling van veevoedergrondstoffen ]]> Thu, 19 Dec 2019 15:04:00 GMT <![CDATA[ Vaarskalfjes nader in beeld op Dairy Campus ]]> Wed, 18 Dec 2019 09:28:00 GMT <![CDATA[ Koolstofvastlegging in de gras-maïspuzzel ]]> Mon, 16 Dec 2019 00:00:00 GMT <![CDATA[ Gert van Duinkerken benoemd tot Business Unit Manager Wageningen Livestock Research ]]> Thu, 12 Dec 2019 13:25:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers verdienen in 2018 meer dan gemiddeld ]]> Thu, 12 Dec 2019 11:40:00 GMT <![CDATA[ Meten van emissies bij verschillende stalsystemen ]]> Wed, 11 Dec 2019 15:31:00 GMT <![CDATA[ Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven in beeld ]]> Mon, 02 Dec 2019 12:37:00 GMT <![CDATA[ Gras belangrijk item binnen de melkveehouderij ]]> Mon, 02 Dec 2019 10:45:00 GMT <![CDATA[ Vernieuwd dossier vogelmijt biedt handvatten voor duurzame aanpak ]]> Tue, 19 Nov 2019 15:00:00 GMT <![CDATA[ Voorkom oppervlakkige afspoeling naar de sloot ]]> Mon, 18 Nov 2019 11:27:00 GMT <![CDATA[ Proef rondom effect van voerstrategie op mestkwaliteit en emissies ]]> Fri, 15 Nov 2019 07:59:00 GMT <![CDATA[ Vruchtbaarheid gelijk bij bewust langere lactaties ]]> Tue, 12 Nov 2019 11:55:00 GMT <![CDATA[ Miljoenen voor Wageningse projecten verticale landbouw, dierenwelzijn en waterbeheer ]]> Thu, 07 Nov 2019 14:00:00 GMT <![CDATA[ Eerste observatie ooit van een spontaan afgerijpte vrouwelijke Europese aal ]]> Fri, 01 Nov 2019 12:14:00 GMT <![CDATA[ Met oude inteelt minder inteeltdepressie dan met nieuwe inteelt ]]> Wed, 30 Oct 2019 07:48:00 GMT