<![CDATA[ Livestock Research Nieuws RSS ]]> <![CDATA[ Methaan? De brand erin! ]]> Thu, 14 Feb 2019 14:11:00 GMT <![CDATA[ Op naar de “perfecte” vaars (samenvatting) ]]> Wed, 13 Feb 2019 09:05:00 GMT <![CDATA[ Verbetering van veerkracht in de veehouderij ]]> Mon, 11 Feb 2019 13:25:00 GMT <![CDATA[ Plantparasitaire aaltjes kosten grasopbrengst ]]> Mon, 11 Feb 2019 10:25:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen veehouders scoren goed op duurzaamheid ]]> Thu, 31 Jan 2019 10:37:00 GMT <![CDATA[ Perspectiefvolle methoden voor fijnstofreductie in pluimveestallen ]]> Wed, 23 Jan 2019 09:38:00 GMT <![CDATA[ Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018 ]]> Wed, 23 Jan 2019 10:55:00 GMT <![CDATA[ Droogstand op maat kan antibioticagebruik en ziekte bij koeien reduceren ]]> Tue, 22 Jan 2019 07:59:00 GMT <![CDATA[ Uitspoeling risico bij maisstro valt mee ]]> Mon, 14 Jan 2019 10:57:00 GMT <![CDATA[ Broeikasgasemissie op Koeien & Kansen-bedrijven ]]> Mon, 24 Dec 2018 07:40:00 GMT <![CDATA[ Afsluitende bijeenkomst van vier jaar Breed&Feed4Food ]]> Thu, 20 Dec 2018 08:06:00 GMT <![CDATA[ Effect van samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw ]]> Tue, 18 Dec 2018 00:45:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen-ondernemers houden in 2017 meer geld over ]]> Mon, 17 Dec 2018 08:14:00 GMT <![CDATA[ Tot welk ras behoort mijn rund? Onze DNA-test geeft het antwoord! ]]> Thu, 13 Dec 2018 10:45:00 GMT <![CDATA[ Onderwaterdrains zijn wel effectief ]]> Tue, 11 Dec 2018 15:59:00 GMT <![CDATA[ Agrarische sector werkt samen aan duurzame mestverwaarding ]]> Fri, 30 Nov 2018 10:19:00 GMT <![CDATA[ Melkveefonds-projecten nieuwe telg Verantwoorde Veehouderij ]]> Thu, 22 Nov 2018 10:08:00 GMT <![CDATA[ Model berekent ammoniakemissie van varkens bij diverse voer- en managementmaatregelen ]]> Thu, 22 Nov 2018 10:22:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen-bedrijven hebben grote variatie in ammoniakemissie ]]> Mon, 19 Nov 2018 08:23:00 GMT <![CDATA[ KWIN verdeeld, Rundveehouderij en Varkenshouderij nu apart verkrijgbaar ]]> Tue, 30 Oct 2018 14:42:00 GMT <![CDATA[ Hittestress bij melkvee, (klimaat)probleem van morgen? ]]> Tue, 23 Oct 2018 07:41:00 GMT <![CDATA[ De 70ste EAAP Annual Meeting in Gent ]]> Mon, 15 Oct 2018 07:29:00 GMT <![CDATA[ Woelen van verdicht grasland is maatwerk ]]> Fri, 05 Oct 2018 14:03:00 GMT <![CDATA[ Nieuwe inzichten in de waarde van Nederlandse genenbank voor runderrassen ]]> Tue, 02 Oct 2018 11:14:00 GMT <![CDATA[ Discussie over onderwaterdrains ]]> Wed, 26 Sep 2018 13:53:00 GMT