<![CDATA[ Livestock Research Nieuws RSS ]]> <![CDATA[ Miljoenen toegekend voor onderzoek naar innovatieve stalsystemen ]]> Mon, 01 Mar 2021 13:10:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen onderzoekt stikstof, broeikasgassen en biodiversiteit ]]> Tue, 02 Mar 2021 14:34:00 GMT <![CDATA[ Digitaal leerboek fokkerij wordt wereldwijd veel gebruikt ]]> Wed, 24 Feb 2021 07:35:00 GMT <![CDATA[ Kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest ]]> Mon, 22 Feb 2021 10:26:00 GMT <![CDATA[ Partijen kruisen degens in verkiezingsdebat over Landbouw, Voedsel en Natuur ]]> Thu, 18 Feb 2021 12:20:00 GMT <![CDATA[ Voorlopig beeld uit project Zeewier in een gezonde melkveehouderij ]]> Mon, 15 Feb 2021 08:05:00 GMT <![CDATA[ Hokverrijking varkens: niet omdat het moet, maar omdat het werkt! ]]> Fri, 12 Feb 2021 11:37:00 GMT <![CDATA[ Beslissen over droogstandslengte en droogzettergebruik per koe ]]> Thu, 11 Feb 2021 15:40:00 GMT <![CDATA[ Het vriest dat het kraakt. Hoezo, de aarde warmt op? ]]> Tue, 09 Feb 2021 09:54:00 GMT <![CDATA[ Spoelen kent fors reducerend effect op ammoniakemissie ]]> Mon, 08 Feb 2021 12:47:00 GMT <![CDATA[ De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem ]]> Mon, 08 Feb 2021 13:22:00 GMT <![CDATA[ PPS Betere stal, betere mest, betere oogst ]]> Thu, 28 Jan 2021 08:00:00 GMT <![CDATA[ 115 melkveehouders starten in Netwerk Praktijkbedrijven met integrale aanpak ammoniak en methaan ]]> Thu, 28 Jan 2021 10:00:00 GMT <![CDATA[ Voeradditief verlaagt methaanuitstoot melkkoeien significant ]]> Thu, 28 Jan 2021 12:21:00 GMT <![CDATA[ Voederwaardeprijzen pieken door dure mengvoergrondstoffen ]]> Thu, 21 Jan 2021 10:02:00 GMT <![CDATA[ Wetenschap en boeren slaan handen ineen rond De Marke ]]> Thu, 21 Jan 2021 11:14:00 GMT <![CDATA[ Koeien & Kansen veehouders hebben oog voor biodiversiteit ]]> Tue, 19 Jan 2021 13:04:00 GMT <![CDATA[ Samenwerking onderzoeksbedrijf Laverdonk (Agrifirm) en Wageningen Livestock Research ]]> Thu, 14 Jan 2021 23:00:00 GMT <![CDATA[ Online seminar over duurzame zuivelproductie in Indonesië ]]> Mon, 11 Jan 2021 13:25:00 GMT <![CDATA[ Schonere stallen betaald door bouw en industrie ]]> Thu, 07 Jan 2021 12:42:00 GMT <![CDATA[ ‘GrasSignaal’ helpt bij voorspellen van hoeveelheid en kwaliteit van gras ]]> Tue, 05 Jan 2021 12:38:00 GMT <![CDATA[ Eerste lactatie COMKALF vaarzen eind 2020 ]]> Mon, 04 Jan 2021 10:03:00 GMT <![CDATA[ Mest scheiden voor een optimale bemesting ]]> Mon, 04 Jan 2021 10:52:00 GMT <![CDATA[ Online thema-avonden ‘Fokken met verstand’ ]]> Wed, 30 Dec 2020 11:08:00 GMT <![CDATA[ Inkomen op Koeien & Kansen-bedrijven lag in 2019 weer boven het gemiddelde ]]> Mon, 21 Dec 2020 00:00:00 GMT