Software

GraslandGebruiksWijzer

De GraslandGebruiksWijzer (GGW) stelt een planning op voor beweiding, voederwinning en bemesting van grasland op uw bedrijf. GGW berekent daarbij de graslandproductie, de kwaliteit van gras en kuilvoer en de verliezen bij beweiding, maaien en inkuilen. GGW doet suggesties voor percelen waar het vee het beste kan weiden. Op percelen die niet voor beweiding nodig zijn kan gemaaid worden. Het graslandgebruik wordt weergegeven op een kalender.

Groene blokjes geven beweiding weer, rode blokjes laten voederwinning zien. In gedetailleerde rapporten kan de graslandopbrengst en het graslandgebruik geanalyseerd worden. GGW kan plannen voor koeien, pinken en kalveren. Er is keuze uit onbeperkt weiden, beperkt weiden, zomerstalvoeren en grasland voor alleen maaien.

GGW houdt bij de planning rekening met vele factoren:

  • In het te beweiden perceel mag de opbrengst niet te hoog of te laag zijn. Bovendien mag het gras niet te oud zijn en mag de beweiding niet te lang duren. Schone percelen (etgroen) hebben de voorkeur.
  • De grasvoorziening voor beweiding op de langere termijn wordt gewaarborgd. Voor een goede planning kijkt de Wijzer daarom een aantal weken vooruit. Daarbij gebruikt het de groeiverwachtingen voor de komende weken.
  • Wanneer er een tekort aan weidegras dreigt dan geeft GGW tijdig het advies om de bijvoeding op te voeren. Bij grastekort kunnen de dieren opgestald worden. Wanneer er weer voldoende gras is gaan ze weer naar buiten.
  • De bemesting met stikstof kan per perceel worden opgegeven. De Wijzer bepaald de exacte stikstofgift per snede, afhankelijk van het verwachtte gebruik en de tijd in het jaar. GGW gebruikt daarvoor de rekenregels van het programma voor N-Advies, die zijn vastgesteld door de commissie bemesting grasland en voedergewassen.

Doel

Met de Grasland Gebruiks Planner kunt u jaarplanningen maken voor graslandgebruik. Bekijk bijvoorbeeld de invloed van stikstof, hoeveelheid droge stof bij inscharen of maaiopbrengst op het verloop van het graslandgebruik en op de te verwachten voorraad wintervoer. De Wijzer is nu nog niet geschikt om van dag tot dag te gebruiken bij inschaarbeslissingen.

Download de Handleiding

Schermvoorbeelden