Software

MestverdelingsWijzer

Met de MestverdelingsWijzer kunt u globaal nagaan hoe de aanwezige drijfmest op uw bedrijf het beste verdeeld kan worden over de graslandpercelen en maislandpercelen.
De tool houdt rekening met een optimale verdeling van fosfaat. Als attentie wordt weergegeven hoe de verdeling uitpakt voor verschillende niveaus van K-getal.MestverdelingsWijzer is ontwikkeld door Wageningen Livestock Research in opdracht van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. De ontwikkeling van het programma is gefinancierd door Productschap Zuivel (PZ).