Product of dienst

SchadeWijzer Inundatie

De SchadeWijzer Inundatie is een objectieve, transparante rekentool voor het berekenen van de schade die ontstaat als er land tijdelijk onder water komt te staan als gevolg van waterberging.

Foto: K.G. Berghauser Pont

Waterberging

In tijden van extreme regenval lopen laag gelegen gedeelten in beekdalen onder water of worden waterbergingsgebieden aangesproken om overstromingen elders te voorkomen. Melkveebedrijven met land binnen deze gebieden lopen hierdoor schade op. Vee moet elders worden ondergebracht, het gras is niet meer bruikbaar (moet afgevoerd worden), er gaan groeidagen verloren, en het opruimen van zwerfvuil en repareren van afrasteringen kost veel extra arbeid.

Met de SchadeWijzer Inundatie is objectief en transparant de waterbergingsschade aan het land te berekenen.