Thema's Wageningen Livestock Research

Samen met partners werkt Wageningen Livestock Research aan een duurzame en renderende veehouderij. De focus ligt daarbij op vijf thema's, die onderling aan elkaar verbonden zijn.

  1. Klimaatslimme veehouderij
  2. Veerkracht bij dieren
  3. One Health en de veehouderij
  4. Circulaire voedselsystemen
  5. Big data, precisielandbouw en robotica