One Health en de veehouderij

Wageningen Livestock Research werkt wereldwijd aan wetenschappelijk en praktijkonderzoek om de gezondheid van mens, dier en milieu te verbeteren. Samen met agrarische bedrijven, overheden, bedrijfsleven en onderzoekers uit de humane sector werken wij aan oplossingen die bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

  • Onderzoek One Health en veehouderij

Ons dichtbevolkte Nederland met veel mensen en dieren per vierkante meter brengt risico’s met zich mee en roept nieuwe gezamenlijke onderzoeksvragen op. Wij werken graag met u samen aan One Health-oplossingen rondom:

  • Dierenwelzijn en gezondheid
  • Infectieziekten
  • Voedselveiligheid
  • Veehouderij en omwonenden
  • Een duurzaam, circulair systeem

Praktisch toepasbare kennis

Ons onderzoek levert praktische en implementeerbare kennis op voor de veehouder om dierenwelzijn en diergezondheid te verbeteren. Hierbij is het uitgangspunt een duurzame robuuste veestapel. Hoe kunnen we antibioticagebruik verder beperken? En wat voor effect hebben nieuwe stalsystemen op bijvoorbeeld de uitstoot van ammoniak, methaan, stikstof en fijnstof. En hebben deze stalsystemen een positief effect op dierenwelzijn en gezondheid? Verder richten we ons op Smart & Healthy Farming en doen we studie naar darmgezondheid inclusief het microbioom. Ook kunt u bij ons terecht met vragen over circulariteit en de impact van het gebruik van reststromen als veevoer op dieren.

One Health en de geitenhouderij

Nieuwe inzichten vragen om innovatie

Consumenten stellen steeds meer eisen aan vlees, zuivel en eieren die ze kopen. Bovendien is er een toenemend risico op uitbraken van infectieziekten. De oplossing kunnen we vinden in een gezonde leefomgeving voor mens en dier. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Door innovaties binnen de veehouderij en deze maatschappelijke ontwikkelingen maakt de veehouderij een grote verandering door. Er is sprake van een transitie naar een duurzamer, circulair systeem, waarin gezondheid voor mens en dier een belangrijke rol speelt. Onderzoek van Wageningen Livestock Research levert daar graag met de sector, bedrijfsleven en kennisinstellingen een bijdrage aan.

One Health in de varkenshouderij

Een duurzame en renderende veehouderij

Wageningen Livestock Research beschikt over kennis en ontwikkelt nieuwe kennis. Die zetten we in voor een duurzame en renderende veehouderij.

> Lees verder over wat wij bieden als kennispartner

Opdrachtgevers
Wij doen onderzoek voor het landbouwbedrijfsleven, de toeleverende industrie, voedingsbedrijven, sectororganisaties, overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wereldwijd.