Publicaties

Effect van fokwaarde voor berengeur op het gedrag en berengeur van beren : Effect of genetic background for boar taint on the behaviour and boar taint of boars

Peet-Schwering, C.M.C. van der; Troquet, L.M.P.; Binnendijk, G.P.; Vermeer, H.M.; Riel, J.W. van; Fels, J.B. van der; Vogelzang, R.H.; Knol, E.F.; Heres, L.

Samenvatting

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het Productschap Vee en Vlees is op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel en een praktijkbedrijf onderzocht of er een relatie is tussen ongewenst gedrag van beren en berengeur. Mocht deze relatie er zijn, dan wordt bij selectie op minder berengeur mogelijk ook geselecteerd op minder ongewenst gedrag van beren. Daarnaast is op 9 praktijkbedrijven nagegaan wat het effect is op berengeur bij de inzet van eindberen met een lage fokwaarde voor berengeur.