Nieuws

Biodiversiteit ook financieel aantrekkelijk

Gepubliceerd op
13 juni 2019

WUR-onderzoeker Rob Geerts geeft tijdens Melkers van Morgen op donderdag 20 juni een workshop over natuurinclusieve landbouw. Op het proefveld bij melkveeproefbedrijf De Marke demonstreert hij ook verschillende kruidenrijke grasmengsels. “Melkveehouders wil ik overtuigen van de voordelen van meer biodiversiteit in hun bedrijfsvoering.”

Natuurinclusief boeren wordt de nieuwe standaard voor met name melkveebedrijven, verwacht Rob Geerts. “Agrariërs moeten zich bewust worden van de voordelen die biodiversiteit kan bieden, zoals kruidenrijk grasland. Het is positief voor onder meer diergezondheid, bodem en imago. Omdat de overheid, maar ook de zuivelverwerkers in duurzaamheidsprogramma’s steeds meer waarde hechten aan biodiversiteit, zal het voor melkveehouders steeds aantrekkelijker worden een paar hectare in te zaaien met kruidenrijke weidemengsels.”

Extra steun door kruidenrijk grasland

In 2021 komt er een ‘nieuw’ Gemeenschappelijk Landbouw Beleid waar volgens Geerts meer focus zal liggen op biodiversiteit en kringlooplandbouw. Melkveehouders voldoen nu met blijvend grasland aan hun ‘vergroeningsverplichting’. Straks zullen boeren voor extra financiële steun kiezen uit een pakket van maatregelen (ecoregelingen), bijvoorbeeld kruidenrijk grasland of eiwitrijk veevoer van eigen land. Extra inkomsten vanwege onder meer kruidenrijk grasland krijgen agrariërs ook bij keurmerken On The Way To Planet Proof of Beter Leven Zuivel. “Het wordt dus aantrekkelijker om te werken aan een diverser grasland.”

Kruidenmengsels voor verschillende doeleinden

Bloemrijkkoe_Rob Geerts.jpg

Geerts merkt dat melkveehouders zoekende zijn op welke manier ze kruidenrijk grasland moeten toepassen op hun bedrijf. “Het hoeft echt niet het hele areaal te zijn, 2 à 3 hectare per melkveebedrijf is al mooi. En dat kan ook in de vorm van kruidenrijke randen zijn.”

Geerts gaat tijdens Melkers van Morgen op 20 juni in Hengelo in op de verschillende soorten van kruidenrijk grasland. “Je hebt diverse varianten, ieder geschikt voor een ander doeleinde. Combineren is ook mogelijk. Op de demovelden zijn verschillende mengsels te zien.” Bijvoorbeeld een kruidenrijk mengsel dat een deel van het ruwvoerrantsoen van koeien kan vervangen. Of een mengsel dat insecten aantrekt en die op natuurlijke wijze meehelpen aan bestrijding van plaaginsecten, waarmee een boer bespaart op gewasbeschermingsmiddelen. “Mijn doel is melkveehouders overtuigen van de meerwaarde van kruidenrijk gras.”

Rob Geert is behalve onderzoeker multifunctioneel landgebruik aan de Wageningen University & Research ook verbonden aan het collectief Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). In die rol promoot hij het toepassen van kruidenrijk grasland en geeft hierover cursussen aan agrariërs.

Aanmelden Melkers van Morgen

Komt u ook naar Melkers van Morgen op 20 juni? Tijdens deze dag kunt u ook uw spuitlicentie (module Teelt) verlengen. U kunt u nog aanmelden tot en met 17 juni.

Meld u hier aan voor Melkers van Morgen (spuitlicentie)