Nieuws

CVB werkt aan verbetering DVE/OEB-systeem

Gepubliceerd op
28 januari 2020

Het duurt nog even, maar het CVB werkt hard aan het valideren en actualiseren van het eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers, het DVE/OEB-systeem. Het originele DVE/OEB systeem is uitgebracht in 1991 en geactualiseerd in 2007. De versie uit 2007 kon nog niet worden gevalideerd met data uit verteringsonderzoek. Op basis van een meta-analyse van verteringsproeven en een recent uitgevoerd experiment met melkkoeien zijn nieuwe inzichten en data beschikbaar om het DVE/OEB systeem te verbeteren.

De passagesnelheid van nutriënten door de pens (Kp-waardes) en de efficiëntie van microbiële eiwitsynthese in de pens worden opnieuw geschat. De pensafbraakkarakteristieken van eiwit in voedermiddelen worden gecorrigeerd voor microbiële contaminatie die kan optreden bij in situ incubaties.

Dorien Van Wesemael van het ILVO en Wouter Spek van Wageningen Livestock Research presenteerden hun eerste bevindingen tijdens recente CVB themamiddagen in Melle (België) en Wageningen (Nederland). In 2020 zullen de onderzoekers verder werken aan  het valideren en verbeteren van het DVE/OEB systeem, met als doel de verbeteringen te implementeren in de CVB tabel.