Nieuws

Directeur Wageningen Livestock Research Annie de Veer gaat naar LNV

Gepubliceerd op
22 juli 2019

Annie de Veer, directeur Wageningen Livestock Research, wordt met ingang van 16 september benoemd als directeur Strategie, Kennis en Innovatie (SK&I) bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Annie de Veer is sinds 2013 verbonden aan Wageningen University & Research als directeur van Wageningen Livestock Research (WLR). Onder haar leiding heeft WLR de internationale toppositie in wetenschappelijk onderzoek naar veehouderijsystemen, veevoeding, genetica, welzijn en de milieu-impact van landbouwhuisdieren verder versterkt. Het onderzoek van WLR speelt nu een belangrijke rol in de transitie die de sector moet doormaken als gevolg van enerzijds verschuivende maatschappelijke opvattingen en anderzijds veranderingen in de markt.

Martin Scholten, directeur Animal Science Group, feliciteert Annie met haar nieuwe functie: “Als directeur heeft Annie een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van Wageningen Livestock Research. Ook als directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV zal Annie onder meer een belangrijke rol blijven spelen in de transitie van de sector. Om die transitie verantwoord en zorgvuldig te laten verlopen is veel kennis nodig, zowel in technisch-wetenschappelijke zin als in maatschappijwetenschappelijke zin. WLR werkt, samen met alle betrokken partijen, aan de ontwikkeling van die kennis.” 

Wij bedanken Annie voor haar waardevolle bijdrage en wensen haar alle succes met het vervolg van haar carrière bij LNV.