Nieuws

Geactualiseerde Voederwaardeprijzen Rundvee online

Gepubliceerd op
12 januari 2016

Per 1 januari 2016 zijn enkele uitgangspunten voor het berekenen van de voederwaardeprijzen geactualiseerd. Hiermee worden veehouders en andere belanghebbenden weer optimaal gefaciliteerd bij het bepalen van hun voederkeuze. Wageningen UR Livestock Research berekent vierwekelijks de actuele voederwaardeprijzen voor melk- en vleesvee. De Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) maakt ook in 2016 deze service mogelijk.

Wijzigingen

Vanaf 1 januari 2016 wordt bij de berekening van de voederwaardeprijzen het gemiddelde fosfaatgehalte in de melkveevoeders beperkt tot 2,3% van het ruweiwitgehalte. Dit geldt niet voor vleesveevoeders, omdat vleesvee niet onder het convenant ter beperking van de fosfaatproductie valt. Ook is per 1 januari 2016 de toeslag voor het samenstellen, produceren en distribueren van mengvoeders verhoogd van € 5,25 naar € 5,50 per 100 kg mengvoeder.

Gratis downloaden

De voederwaardeprijzen zijn vrij toegankelijk op de website www.voederwaardeprijzen.nl. Daardoor beschikken alle belanghebbenden over actuele gegevens die elke vier weken worden ververst. Ter ondersteuning van deze service organiseert de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND) samen met Wageningen UR Livestock Research jaarlijks een bijeenkomst van de gebruikersgroep.

Toepassing voederwaardeprijzen

Op www.voederwaardeprijzen.nl staan de actuele gegevens van de berekeningen in het nieuwste overzicht ‘Energie en eiwittoeslagprijzen rundvee’, evenals de resultaten van afgelopen jaren en een toelichting op het gebruik van de voederwaardeprijzen. Veehouders passen de energieprijs en de eiwittoeslagprijs toe voor de keuzes die ze maken bij de voorziening in de nutriëntenbehoefte van hun vee: aankoop van ruwvoeders, mengvoeders, enkelvoudige grondstoffen of vochtrijke krachtvoeders. Het is in het belang van zowel leveranciers als afnemers om bij aankoop van voedermiddelen een goede afweging te kunnen maken.

Initiatiefnemers

Na de opheffing van het Productschap Diervoeder (PDV) heeft FND vanaf 2014 de financiering van de Voederwaardeprijzen Rundvee voor haar rekening genomen. Omdat er in de markt behoefte is aan onafhankelijke voederwaardeprijzen financiert FND dit project namens de Nederlandse diervoedersector. De FND is een federatie van 10 brancheorganisaties. Binnen FND wordt de financiering van Voederwaardeprijzen Rundvee specifiek gedragen door de Nederlandse Vereniging van Handelaren in Stro, Fourages en Aanverwante Producten (Hisfa), de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV) en de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi).