Nieuws

Gert van Duinkerken benoemd tot Business Unit Manager Wageningen Livestock Research

Gepubliceerd op
12 december 2019

Gert van Duinkerken (Nijkerk, 1970) is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot Business Unit Manager van Wageningen Livestock Research. Op dit moment staat Gert van Duinkerken aan het hoofd van de afdeling Diervoeding van Wageningen Livestock Research. Hij volgt Annie de Veer op die in september van dit jaar de overstap maakte naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Dr. ir. Gert van Duinkerken studeerde Dierwetenschappen met als specialisme diervoeding aan Wageningen University & Research. Hij is werkzaam geweest bij diverse voorlopers van Wageningen Livestock Research, eerst als onderzoeker en later als teamleider. In 2011 rondde hij zijn proefschrift af getiteld: "Nitrogen efficiency of dairy cattle: from protein evaluation to ammonia emission".

Sinds 2008 is hij hoofd van de afdeling Diervoeding. Hij is mede-oprichter van het Centre for Animal Nutrition, waarin WUR en de Universiteit Utrecht hun expertise op het gebied van diervoeding hebben gebundeld.

Van 2013 tot en met 2016 was Gert van Duinkerken voorzitter van de Commissie Diervoeding van de EAAP (European Association of Animal Production) en lid van de wetenschappelijke commissie van die organisatie. Hij is programmaleider van de publiek-private samenwerking "Feed4Foodure", gericht op duurzame diervoeding.

‘Ik ken Gert van Duinkerken als een verbindende leider. Hij is inhoudelijk sterk, operationeel gedegen en is goed aangesloten bij actuele discussies’, zegt Martin Scholten, algemeen directeur Animal Sciences bij WUR over de benoeming. ‘Gert van Duinkerken is besluitvaardig, maar tegelijkertijd gericht op afgewogen en gedragen beslissingen. En hij heeft oog voor verschillende perspectieven. Hij heeft een goede naam, zowel binnen de organisatie als bij onze stakeholders. Gezien de actuele discussies en spannende ontwikkelingen rond de veehouderij en de bijbehorende uitdagingen voor het veehouderijonderzoek is hij de aangewezen persoon om Wageningen Livestock Research te gaan leiden.’