Impact story

Gevaarlijke deeltjes en endotoxinen in kaart

Veestallen stoten via uitgaande ventilatielucht fijnstofdeeltjes uit met endotoxines. Bij inademing kunnen deze deeltjes en de endotoxinen een nadelige invloed hebben op onze gezondheid.

Fijnstofemissie rond stallen

Wageningen Livestock Research heeft in samenwerking met het Instituut voor Risicobeoordelingswetenschappen van de Universiteit Utrecht de fijnstofemissies van een groot aantal staltypen voor pluimvee, varkens en koeien gemeten.

Niemand wil lucht inademen die is verontreinigd met deeltjes en endotoxinen, ons verspreidingsmodel brengt de kwetsbare zones in kaart.
Albert Winkel, onderzoeker Veehouderij en omgeving

Potentiƫle gezondheidsrisico's in kaart

Er is een speciale methode ontwikkeld om deeltjes in de luchtuitlaat van stallen te meten. Vervolgens is met ondersteuning van Erbrink Stacks Consult een verspreidingsmodel ontwikkeld om de deeltjesconcentraties rond een stal te bepalen. Het verspreidingsmodel brengt de potentiƫle gezondheidsrisico's in kaart die een veestal met zich meebrengt.

Tool voor beleidsmakers

Het verspreidingsmodel biedt beleidsmakers aanknopingspunten om lokaal en regionaal specifiek beleid te verbeteren om de impact van vee op de bevolking in deze gebieden of passanten te minimaliseren.