GrazeGuide: weidegang met draadloze afrastering

Afrastering van het weiland belemmert een efficiënte weidegang en is lastig bij voederwinning. GrazeGuide voorkomt deze nadelen.

Halsband met GPS

Het principe van GrazeGuide is eenvoudig. Aan de halsband van een koe zit een GPS-sensor. Deze registreert de positie van de koe in het veld. Met GPS-coördinaten is een virtuele afzetting in het systeem aangegeven. Als een koe die virtuele afrastering dreigt te overschrijden, ontvangt ze stuursignalen. Dit maakt het mogelijk om de koe zo te laten grazen dat haar grasaanbod is afgestemd op haar behoefte.

Infographic GrazeGuide

Boer kan beter sturen

Door GrazeGuide kan de veehouder zijn grasland op een arbeidsextensieve manier toch efficiënter benutten. GrazeGuide maakt het tevens mogelijk om hoogproductieve en laagproductieve koeien samen te weiden. Want alleen de hoogproductieve koeien kun je toegang bieden tot het meest verse gras.

De methode werkt goed, de dieren blijven binnen de virtuele omheining, met behoud van welzijn en melkproductie.
Pieter Hogewerf

Koe leert snel

Onderzoek met GrazeGuide-systemen toont aan dat koeien snel leren om adequaat te reageren op de stuursignalen. Pieter Hogewerf: "We zien na een dag dat ze al weten dat er na een waarschuwingssignaal een correctiesignaal volgt. Dan draaien koeien zich al om bij nadering van de virtuele afrastering en het horen van het geluid, om een schokje te vermijden."

Zonder de aanwezigheid van een fysieke afrastering blijven de koeien met een welzijnsverantwoorde sturing toch binnen de grenzen van de aan hen toebedeelde oppervlakte.