Nieuws

Hogere saldo’s in langetermijnprognoses voor pluimvee

Gepubliceerd op
16 juli 2019

De langetermijnprognoses voor pluimvee zijn voor een aantal categorieën met 1% tot 5% verhoogd. Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de pluimveebedrijven.

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij leghennen is er nu een saldoberekening voor witte leghennen voor zowel scharrelhuisvesting als voor vrije uitloop. Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening gehouden worden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten.

Leghennen

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar:

Kooi/Kolonie (wit) Scharrel (wit)* Scharrel plus (BL*, bruin) Vrije uitloop (wit) Vrije uitloop (bruin) Biologisch (bruin)
2019 2,24 3,39 4,03 6,22 6,05 10,33
2018 2,25 3,89 5,86 10,81

* In 2018 is een saldo voor scharrel wit/bruin gemiddeld vastgesteld

Vleeskuikens

Prognose saldo in €:

Regulier (41 dagen) Middensegment (49 dagen) Trager groeiend (56 dagen)
per opgezet kuiken per ronde 23,57 33,51 54,52
per m2 per jaar 2019 37,70 33,90 32,20
per m2 per jaar 2018 36,20 32,00 32,20

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar:

Regulier Trager groeiend
2019 6,97 6,89
2018 6,82 6,83

KWIN-Veehouderij

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2019-2020. Deze verschijnt in september. Op www.kwin.nl is het ook mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.