Nieuws

Hogere saldo’s in langetermijnprognoses voor pluimvee

Gepubliceerd op
16 juni 2020

De langetermijnprognoses zijn voor leghennen, met uitzondering van kooi, tot 10% verhoogd. Voor vleeskuikens zijn ze naar beneden bijgesteld. Deze prognoses worden als normen gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de pluimveebedrijven.

In overleg met sectordeskundigen werkzaam bij banken, accountantsbureaus en verenigingen, worden jaarlijks inschattingen gemaakt voor de langetermijnbegrotingen. De saldoberekeningen komen tot stand op basis van gerealiseerde cijfers in de praktijk en de verwachte marktontwikkelingen. Bij het gebruik van deze saldo’s moet rekening gehouden worden met de gestegen kosten, onder andere voor huisvesting en pluimveerechten. Voor biologische hennen zullen de kosten op basis van aangescherpte Europese regelgeving ook gaan toenemen.

Vleeskuikens

Prognose saldo in €
Regulier (41 dagen) Middensegment (49 dagen) Trager groeiend (56 dagen)
per 100 opgezette kuikens per ronde 22,00 33,30 54,40
per m2 per jaar 2020 35,20 33,70 31,50
per m2 per jaar 2019 37,70 33,90 32,20

Vleeskuikenouderdieren

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar
Regulier Trager groeiend
2020 7,19 6,82
2019 6,97 6,89

Leghennen

Prognose saldo in € per opgehokte hen per jaar
Jaar Kooi/Kolonie (wit) Scharrel (wit) Scharrel plus (BL * Bruin) Vrije Uitloop Wit Vrije Uitloop Bruin Biologisch (bruin)
2020 2,21 3,92 4,64 6,73 6,55 11,08
2019 2,24 3,39 4,03 6,22 6,04 10,66

KWIN-Veehouderij

Een uitgebreidere weergave van de kosten en opbrengsten, voor zowel vleespluimvee als legpluimvee, staat in KWIN Veehouderij 2020-2021. Deze verschijnt in september. Op www.kwin.nl is het mogelijk om zelf saldoberekeningen en kostprijsberekeningen te maken.