Nieuws

Kalk strooien op maat

article_published_on_label
27 januari 2020

Een optimale bodem pH leidt tot een goede mineralenbenutting. Zorg dus dat de bodem pH op peil is. In de praktijk blijkt dat de pH-waarde soms zelfs binnen een perceel verschilt. Op proefbedrijf de Marke is dit jaar voor het eerst plaatsspecifiek kalk gestrooid met als doel nog nauwkeuriger te bemesten.

Een goede pH bevordert de biologische activiteit in de bodem, waardoor organische stof beter wordt omgezet en meer mineralen beschikbaar komen voor het gras en de mais. Bovendien verbetert de structuur en bij een optimale pH wordt de beworteling gestimuleerd. Maïs, goede grassen en klaver op zandgrond doen het goed bij een pH rond 5,7.  

Op de Marke is een bodemscan gemaakt met de Veriscan. Hieruit kwam naar voren dat de pH toestand van de bodem verschillend kan zijn binnen een specifiek perceel. De Veriscan heeft het perceel in vlakjes van 10 bij 10 meter ingedeeld en per vlakje pH gemeten. Dit is omgezet in een taakkaart. Deze informatie en GPS zorgen er voor dat de kalkstrooier de afgiftehoeveelheid aanpast aan de behoefte van kalk op de desbetreffende plek in het perceel. Zo ontstaat er dus een egale pH-waarde op het hele perceel.

Bekijk hieronder het filmpje over Variabel kalkstrooien op De Marke vanuit het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over bemesten volgens NIR-methode.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

  Concrete tips voor optimale bekalking

  • De gewenste pH van gras ligt tussen 5 en 6. Voor veengrond is dit rond de 5, voor (zware) kleigrond rond de 6 en zandgrond zit daar tussenin met 5,5.
  • Voor grasklaver is de optimale pH 0,2 tot 0,4 hoger.
  • Het verslag van de bodemanalyse geeft bij ‘advies’ aan hoeveel neutraliserende waarde (NW) nodig is om de pH met 0,1 te verhogen. Dit is voor iedere grondsoort anders en hangt hoofdzakelijk af van het organische stofgehalte en de dikte van de laag die verhoogd moet worden.
  • Google op "kalkmeststoffen" en u vindt overzichten van kalkmeststoffen met bijbehorende NW.
  • Voor grasland is bekalken in de winter de ideale periode, voor bouwland is dit na het ploegen. Werk het vervolgens direct in op bouwland.
  • Geef iedere twee jaar standaard ongeveer 300 kilogram droge poederkalk per hectare.
  • Dit is een goede en een praktische methode om een lage pH te voorkomen.
  • Geef grasland niet meer dan 1000 kilogram droge kalk per hectare per keer. Doordat het slecht de grond intrekt worden de verschillen in concentratie te groot tussen de boven- en onderlaag.
  • Veel kalkmeststoffen bevatten magnesium, dit kan nuttig zijn om ook magnesium aan te vullen. Het komt echter ook voor dat de magnesium toestand van de grond al hoog is, dan is het belangrijk een kalkmeststof te kiezen zonder magnesium.