Project

Kalverstal van de toekomst

De kalversector staat voor nieuwe uitdagingen op het gebied van emissies naar de omgeving en daaraan gerelateerd het stalklimaat. Om de optimale kalverstal te ontwerpen is Wageningen University & Research begin 2020 samen met partners het project ‘Kalverstal van de Toekomst’ gestart.

Uitstoot terugdringen

Vleeskalverstallen die vanaf 1 januari 2020 in gebruik worden genomen moeten voldoen aan de maximale emissienorm van 2,5 kg ammoniak (NH3) per dierplaats per jaar. Daarbij worden emissies en broeikasgassen steeds belangrijker in het kader van klimaatbeleid.

Een optimaal kalverstalysteem

‘Kalverstal van de Toekomst’  streeft naar het ontwerpen van kalverstalsystemen met als doel:

  • In bestaande en nieuwe kalverstallen emissies (vooral van ammoniak, methaan en geur) te reduceren.
  • Dat willen we doen op een dergelijke manier dat tegelijkertijd ook stalklimaat, diergezondheid en dierenwelzijn verbeteren.
  • Dit kan vervolgens leiden tot een verbetering van maatschappelijke acceptatie, minder antibiotica gebruik, werkplezier en rendement.

Zoektocht naar integrale oplossingen

Gedurende 4 jaar wordt onderzoek uitgevoerd naar integrale oplossingen. Daarbij wordt kennis verzameld en gedeeld, nieuwe systemen worden ontworpen en gerealiseerd en de effectiviteit van deze maatregelen wordt gemonitord. Daarvoor werken Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), VanDrie Group, Denkavit Group, Pali Group, LTO Nederland en onderzoeksinstituut Wageningen Livestock Research samen. Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de TopSector Agro & Food.

Innovatieve kalverhouder nemen deel

Kalverhouder werden opgeroepen om deel te nemen aan het project om emissie reducerende maatregelen te identificeren en verder te ontwikkelen. Zo kunnen we leren van elkaars ervaringen en duurzame oplossingen een boost geven door deze bijvoorbeeld in te passen in een totaalconcept en mogelijkheden aan te reiken tot subsidies en emissiemetingen. De oproep aan kalverhouders is medio juli 2020 gesloten.

Als u meer informatie wilt over dit project, neem dan contact op met het onderzoeksteam:

Publicaties