Nieuws

Kostprijs biggen en vleesvarkens hoger

Gepubliceerd op
6 juli 2020

De kostprijzen van biggen en varkensvlees zijn in 2020 2% hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat is uitgegeven door Wageningen Livestock Research. Dit schema geeft een richtprijs voor biggen exclusief btw, gekoppeld aan de vleesprijs.

De kostprijzen van vleesvarkens en biggen zijn 2% hoger dan in het vorige Biggenprijzenschema. Vorig jaar was er ook al een toename van 3% voor biggen en 2% voor vleesvarkens. De totale kosten per zeug zijn met € 57 (3,5%) toegenomen. Vooral voer (+€ 25) en huisvesting (+€ 23), maar ook de algemene kosten zijn gestegen. Doordat het aantal biggen per zeug is toegenomen van 29,7 naar 30,1, wordt de kostprijsstijging van de biggen nog enigszins getemperd en bedraagt 2%. Bij de vleesvarkens zijn het vooral de huisvestingskosten, de bigkosten en voerkosten die gestegen zijn. De stijging van de kostprijs bedraagt 2%. Voor de huisvesting is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 3.240 per zeugenplaats en € 540,- per vleesvarkensplaats, gebaseerd op de normen voor huisvesting, die in KWIN Veehouderij 2020-2021 gepubliceerd worden.

Biggenprijs gelinkt aan VION-notering

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van biggen en vleesvarkens berekend. Ieder jaar verschijnt in juli een actueel kostprijzenschema exclusief btw. De VION-notering, die nog inclusief btw is, wordt omgerekend naar een prijs exclusief btw en daaraan wordt de richtprijs voor biggen gekoppeld. Ook kan gekozen worden om de nettoprijs op de factuur van de slachterij te gebruiken om een richtprijs voor biggen af te lezen.

Schema beschikbaar voor abonnees

Het ‘Biggenprijzenschema’ wordt voor abonnees uitgegeven door Wageningen Livestock Research en is via www.kwin.nl te downloaden.