Nieuws

Langetermijnverwachting geitenmelk 61 euro

Gepubliceerd op
21 mei 2021

De gemiddelde melkprijs tot 2031 wordt naar schatting 61 euro per 100 kg geitenmelk. Bij een productieniveau van 1.100 kg komt het verwachte saldo, volgens het deskundigenpanel, daarmee op € 303 per geit per jaar. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen en bij aanvragen voor het Borgstellingskrediet voor de Landbouw en bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz).

Melkprijs

De gemiddelde melkprijs tot en met 2031 wordt ingeschat op € 61 per melk (excl. BTW). Deze prognose is gebaseerd op de door het deskundigenpanel verwachte prijsontwikkeling. Op basis van hun verwachtingen en het 10-jaars historisch gemiddelde wordt de melkprijs met 3 euro per 100 kg verhoogd. Het panel bestaat uit deskundigen van banken, LTO, accountantsbureaus, RVO en WUR.

Saldo afhankelijk van productieniveau

Een rendabele veehouderij is afhankelijk van een voldoende marge tussen opbrengsten en kosten. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen dus een belangrijke rol. Bij een gemiddelde melkproductie van 1.100 kg per geit per jaar, bedraagt het verwachte saldo € 303 per geit per jaar. Dit komt overeen met € 27,55 per 100 kg melk. Daarnaast zijn er berekeningen voor 900 en 1.300 kg melk per jaar met een saldo van respectievelijk € 24,83 en € 29,44 per 100 kg melk. Het grootste verschil zit daarbij in de voerkosten.

KWIN-Veehouderij

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2021-2022’, een uitgave van Wageningen Livestock Research. De complete saldoberekening met uitgangspunten worden in dit boek weergegeven. Er kan ook gebruik gemaakt worden van de rekentool, waarmee u zelf bedrijfsspecifieke saldo’s voor elk productie- en prijsniveau kunt berekenen. Ga hiervoor naar www.kwin.nl.