Nieuws

Langetermijnverwachting varkens hoger

Gepubliceerd op
6 juni 2017

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. De verwachte voerwinst is vastgesteld op € 509 per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en € 77 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar.

Deze normen worden als uitgangspunt gebruikt bij bedrijfsbegrotingen voor de komende periode van 5 tot 10 jaar en bij aanvragen voor de Garantstelling Landbouw en BBZ.

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van de Kengetallenspiegel van Agrovision. De langetermijnverwachtingen zijn € 509 (voerwinst) en € 315 (saldo) per gemiddeld aanwezige zeug per jaar en € 77 (voerwinst) en € 64 (saldo) per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Bedragen zijn exclusief BTW. Voor de vleesvarkens zijn hiervan ook voerwinst en saldo per m2 afgeleid. De verwachte voerwinst voor opfokzeugen wordt € 157 per gemiddeld aanwezige opfokzeug per jaar. De leeftijd voor aankoop van opfokzeugen is verlaagd naar 6 maanden, waardoor verschillende uitgangspunten veranderen.

De volledige saldoberekeningen (inclusief die van opfokzeugen en speenbiggen) zijn (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Daar kunt u ook zelf saldobegrotingen maken. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer I. Vermeij (Wageningen Livestock Research; izak.vermeij@wur.nl; telefoon 0317 – 480 483).