Nieuws

Melkrobot helpt bij het fokken van probleemloze koeien

article_published_on_label
17 januari 2020

Schommelingen in melkproductie gemeten door melkrobots kunnen worden benut om koeien te fokken die beter tegen problemen kunnen. Koeien met minder schommelingen zijn gezonder, veerkrachtiger en leven langer.

Onderzoekers stelden op basis van productiegegevens van zo’n 200.000 koeien vast dat er genetische verschillen zijn tussen koeien in de variabiliteit van hun melkproductie. “De productie van de ene koe schommelt enorm van dag tot dag, terwijl de productie van de andere koe stabiel is,” vertelt Marieke Poppe. Zij is onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. “We zagen dat koeien met een genetische aanleg voor een stabiele melkproductie vaak ook een genetische aanleg hadden voor een goede uiergezondheid en weinig metabole problemen, zoals slepende melkziekte. Ook leefden koeien met een stabielere productie langer.”

Omdat er genetische verschillen zijn tussen koeien, is het mogelijk om op minder schommelingen in melkproductie te fokken. Poppe voegt toe: “Dagelijkse melkproductiegegevens kunnen ons dus helpen om veerkrachtigere koeien te fokken die beter tegen een stootje kunnen.”

Melkrobot biedt unieke kans

De onderzoekers leggen uit waarom schommelingen in melkproductie iets zeggen over het vermogen van koeien om met problemen om te gaan. “Als een koe te maken krijgt met een ziekte of andere complicatie, zal haar productie tijdelijk zakken. Dit is vergelijkbaar met mensen: als wij ziek zijn, doen we het ook tijdelijk wat rustiger aan. Zulke kortstondige productiedalingen uiten zich als schommelingen in melkproductie, en die zie je dus minder bij koeien die goed kunnen omgaan met stressfactoren.”

Tot voor kort waren voor genetisch onderzoek enkel melkproductiemetingen beschikbaar die eens in de 3-6 weken werden gedaan. Hierdoor was het tot dan toe niet mogelijk om te kijken naar variatie in productie van dag tot dag. Onderzoeker Han Mulder: “Met het beschikbaar komen van dagelijkse productiemetingen door melkrobots, kregen we een unieke kans om kortstondige productieschommelingen te bestuderen als maat voor ‘probleemloosheid’ of ‘veerkracht’ bij koeien.”

Fokken op probleemloze koeien

Vervolgonderzoek zal zich richten op de meerwaarde van dit ‘veerkrachtkenmerk’ ten opzichte van bestaande kenmerken waar momenteel op gefokt wordt, zoals uiergezondheid en levensduur. De meerwaarde van dit veerkrachtkenmerk is wellicht dat dit kenmerk beter oppikt in welke mate koeien reageren op stressfactoren en hoe snel ze herstellen. Als deze meerwaarde er inderdaad is, dan kunnen er fokwaarden geschat worden voor schommelingen in melkproductie. Hierdoor kunnen veehouders in de toekomst hopelijk nog beter fokken op probleemloze koeien.

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van Wageningen University & Research en CRV. CRV handelt onder andere in genetisch materiaal (zoals sperma van een fokstier). Lees het volledige artikel in Journal of Dairy Science voor meer informatie.