Elearning Cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij

Cursus

Online cursus mens-dier interactie in de varkenshouderij

Hoe ervaart een varken haar omgeving? En waarom is het van belang om hierbij stil te staan? Deze E-learning cursus richt zich op het belang van een goede mens-dier relatie, waarbij onder andere gekeken wordt naar de manier waarop een varken de wereld ervaart. Dit geeft inzicht in de manier van omgang, met als gevolg minder stress voor dier én mens. Het doel is een win-win situatie; het bevorderen van diergezondheid en dierenwelzijn dat onder andere zorgt voor meer werkplezier en meer benutting van het productie potentieel van het varken.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Livestock Research
Setup Online
Prijsomschrijving Prijs op aanvraag voor het groene onderwijs
Prijs € 95,00

E-learning cursus opzet

De module bestaat uit verschillende leervormen en interactieve tools, zoals video, animatie, audio, opdrachten en een eindtoets. De module is opgebouwd uit een introductie (zie de video hiernaast) en vier interactieve hoofdstukken en een eindtoets.

- Hoofdstuk 1 Angst voor mensen:
Kernwoorden: Gevolgen, meetbaarheid, variatie, invloed op productie.
- Hoofdstuk 2 Denk als een varken:
Kernwoorden: Zintuigen, karakter, instinct, leervermogen.
- Hoofdstuk 3 Mens-dier interactie:
Kernwoorden: Positieve en negatieve interacties, optimaal balanspunt, variatie, overtuiging, houding.
- Hoofdstuk 4 Optimaliseer omgang en omgeving:
Kernwoorden: Huisvesting, routine, gewenning, stressvrij verplaatsen.

De module wordt op twee niveaus aangeboden:
-Studenten MBO onderwijs & varkenshouderij medewerkers
-studenten HBO onderwijs & varkenshouderij medewerkers

Na afloop van de cursus is de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk.

Doelgroep

De cursus is uitermate geschikt voor het groene onderwijs (MBO & HBO) en voor medewerkers, erfbetreders en eigenaren van een varkenshouderij.

Resultaat

Na het met goed gevolg afsluiten van deze E-learning cursus ben je beter instaat dierenwelzijn te waarborgen. Je begrijpt de belevings wereld van het varken beter en kan daardoor de zorg voor het dier aanpassen, zodat er minder stress optreedt voor zowel dier als mens.

Cursusleider

De cursusleider is Marko Ruis, Wageningen Livestock-Research.