Project

Projecten graslandbeheer

Wageningen Livestock Research verricht onderzoek naar het beperken van emissie van ammoniak en methaan via graslandbeheer in de melkveehouderij. Op deze pagina vinden melkveehouders, adviseurs en onderzoekers gebundelde informatie over onze projecten, resultaten en nieuws.

Bekijk de projectinformatie:

Wetenschappelijk onderzoek

In dit wetenschappelijke onderzoeksproject kijken we naar de functie van gras in relatie tot het beperken van emissies van methaan en ammoniak in de melkveehouderij.

Praktijkonderzoek

We bundelen kennis van praktijkbedrijven over graslandbeheer en delen deze met stakeholders. Over de productie (voer en koe) en de beperking van methaan en ammoniak.

Deze projecten zijn onderdeel van de Klimaatenvelop-projecten in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Recente publicaties