Nieuws

Saldo’s zeugen hoger volgens langetermijnverwachting, vleesvarkens ongewijzigd

Gepubliceerd op
2 juli 2019

Het overleg ‘Langetermijnprognoses varkenshouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen vastgesteld. Het verwachte saldo minus mestkosten is vastgesteld op € 239 per aanwezige zeug per jaar en € 44 per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. Met name bij de zeugen is er een stijging van de voerwinst, maar nemen ook de kosten verder toe.

De langetermijnverwachting wordt als uitgangspunt gebruikt bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het bestaan van deze prognoses zorgt voor een betere financierbaarheid van de varkensbedrijven.

De technische kengetallen zijn aangepast op basis van resultaten uit 2018. De langetermijnverwachtingen zijn € 570 voor de voerwinst en € 349 voor het saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar. Voor vleesvarkens is de verwachting € 77 voor de voerwinst en € 66 voor het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken per jaar. De saldo’s inclusief mestafzet nemen alleen bij de zeugen toe: € 239 per aanwezige zeug en € 44 per aanwezig vleesvarken. Bedragen zijn exclusief BTW.

Voor de vleesvarkens zijn ook voerwinst en saldo per m2 berekend. De verwachte voerwinst voor opfokzeugen wordt € 159 per gemiddeld aanwezige opfokzeug per jaar, een lichte daling ten opzichte van de inschatting vorig jaar.

De volledige saldoberekeningen (inclusief die van opfokzeugen en speenbiggen) zijn (voor abonnees) te vinden op www.kwin.nl. Daar kunt u ook zelf saldobegrotingen maken.