Nieuws

Sprekers bevestigen bijdrage aan symposium “Energy Metabolism in Dairy Cows” op 18 juni 2020

Gepubliceerd op
10 januari 2020

De energiestofwisseling van melkvee staat, in al haar complexiteit, centraal in zowel de uiteindelijke productieprestaties van het dier als de diergezondheid. Negen nationale en internationale sprekers zullen hun gedachten op dit onderwerp delen tijdens het International Dairy Nutrition Symposium, donderdag 18 juni 2020 in Wageningen.

Het belang van een goede energiestofwisseling voor melkvee is evident in de transitieperiode, wanneer de energiebehoefte snel stijgt terwijl de metabole capaciteit beperkt is. Gedurende het restant van de lactatie is de interactie tussen de energie- en eiwitstofwisseling eveneens van belang, om de productie te optimaliseren en verliezen naar het milieu te minimaliseren. De relatie tussen de energiestofwisseling en diergezondheid, of specifiek het immuunsysteem, is evenzo belangrijk.

Programma

Tijdens het symposium op 18 juni 2020 zullen negen experts uit binnen- en buitenland hun visie schetsen op verschillende onderdelen van de energiestofwisseling bij melkvee.

Prof. Chris Reynolds (University of Reading) zal als eerste spreker aftrappen met zijn recente onderzoeksgegevens over de interactie tussen de energie- en eiwitstofwisseling, waarna Dr. Jan Dijkstra (Wageningen University) verder zal ingaan op de energieverliezen in voeding en fysiologie van de melkkoe. Drie Wageningse onderzoekers (Dr. Ariëtte van Knegsel, Dr. Akke Kok and Roselinde Goselink) zullen vervolgens hun onderzoeksresultaten delen in drie korte presentaties gericht op transitiekoeien en het effect van droogstandslengte, lactatielengte en de vetstofwisseling. Na de lunch zal Dr. Melanie Schären (University of Leipzig) vervolgen met de relatie tussen de energiestofwisseling en de leverfunctie, gevolgd door een internationale spreker op het gebied van de interactie tussen de energiestofwisseling en de immuunfunctie (nog niet bevestigd). Dr. Ellen Schmitt-Van de Leemput (Clinique Veterinaire Vetperformance) zal verder gaan met wat praktische aspecten van problemen in de energiestofwisseling in de dagelijkse praktijk als dierenarts. De dag wordt afgesloten door Prof. Daniel Weary (University of British Columbia) die zijn werk op het gebied van welzijn, kreupleheid en koecomfort zal delen.

Vertegenwoordigers van de diervoeder-, additieven- en zuivelindustrie, kennisinstituten, overheidsinstanties, dierenartsen, studenten en anderen die geïnteresseerd zijn in het symposium zijn van harte welkom!